Till vänster: Erik Jennische, är Latinamerikachef för Civil Rights Defenders. Till höger bild från höstens val i Honduras.

Till vänster: Erik Jennische, är Latinamerikachef för Civil Rights Defenders. Till höger bild från höstens val i Honduras.

Vad gör ni i Honduras Civil Rights Defenders?

Efter regeringsskiftet i Honduras växer hoppet bland organisationer inom civilsamhället. Erik Jennische är Latinamerikachef för Civil Rights Defenders som har verksamhet i landet. OmVärlden frågade hur de ser på utvecklingen där just nu.

Hur är situationen i Honduras i dag? 

– I tolv år har Honduras styrts av en regering som drivit landet i fel riktigt vad gäller alla viktiga aspekter i ett demokratiskt land. Skyddet av MR-försvarare har försämrats dramatiskt och korruptionen har ökat. Civilsamhället och flertalet partier från oppositionen gick samman och tog fram en oppositionskandidat, Xiomara Castro, som enade oppositionen och vann valet i höstas. Hon är president sedan januari. Den nya regeringen har en relation med civilsamhället och synen är positiv jämfört med tidigare. I dagsläget finns det ingen rädsla för att regeringen ska förtrycka vare sig dem eller oppositionen. Det är hoppfullt. 

Hur jobbar ni i Honduras? 

– Vi har arbetat i Honduras sedan 2021 så vårt samarbete med lokala organisationer är ganska nytt. Inför valet förra året var den stora farhågan att valet skulle präglas av valfusk. Vårt samarbete tog därför avstamp i en valobservatörsinsats. Jag och två kollegor var där och övervakade planeringen av valet dagarna före och satt i varsin vallokal under valdagen för att rapportera eventuella oegentligheter. Trots att situationen var väldigt spänd, och såväl polisen som militären var där för att hålla ordning, var vår bild att röstandet och räkningen gick bra till. Vårt mer långtgående samarbete är i nära samarbete med MR-försvarare för att bidra till deras säkerhet, kapacitet och inflytande.

Hur gör ni det?

– Det gör vi genom att tillsammans se över hur vi kan utveckla kampanjer, organisationer och stärka kapaciteten. Poängen är att de ska ha inflytande över människorättssituationen i landet. Vi är ödmjuka inför de utmaningar som finns men den här regeringen vann valet tillsammans med civilsamhället som blivit lovade inflytande. 

Vilka är utmaningarna? 

– Säkerheten, eller bristen på säkerhet. Det är ett omfattande kriminellt våld som drabbar MR-försvarare. Honduras är även drabbat av en omfattande narkotikahandel, en korrupt poliskår och ett korrupt rättssystem även om den nytillsatta regeringen har satt i gång ett arbete mot korruption i offentlig förvaltning. Det finns även digitala säkerhetsutmaningar genom övervakning, hackning och smutskastningskampanjer, vilket leder till en svår psykologisk press. Många som arbetar för mänskliga rättigheter lider av ångest och paranoia på grund av detta. 

Mer läsning