RFSU har varit med och arbetet för att revidera läroplanen så att sexualundervisning nu ingår som ett obligatoriskt ämne i läroplanen i Kambodja.

RFSU har varit med och arbetet för att revidera läroplanen så att sexualundervisning nu ingår som ett obligatoriskt ämne i läroplanen i Kambodja.

Vad gör ni i Kambodja RFSU?

I Kambodja begränsas de civila och politiska rättigheterna samtidigt som det pågår en feministisk mobilisering. OmVärlden frågade Anna Rambe, på RFSU, vad organisationen jobbar med där.

Hur ser utvecklingen i Kambodja ut? 

– Vi ser en situation där Kambodja går mot ett alltmer auktoritärt styre. Det ser tyvärr likadant ut i flera länder i Asien. Covid-19 slog hårt mot Kambodja, bland annat stängde skolorna ner och var stängda under långa perioder. Som ett resultat kan vi se att många barn och ungas rättigheter kommit i kläm. Många hamnar utanför både skolsystem och andra säkerhetssystem med ökad risk för fattigdom och ökad utsatthet. Det rapporterades också om ökat våld i hemmet och i samhället i stort mot just kvinnor, barn och HBTQ-personer under pandemin.

– Vad gäller RFSU:s kärnfrågor så är abort är lagligt i landet. Den kambodjanska regeringen stöttar också rätten till allsidig sexualundervisning, vilket är en stor skillnad från flera andra länder i regionen. Det är dock jättemycket stigma och mycket okunskap runt just abort. Det är få kambodjanska kvinnor som faktiskt vet om att det är lagligt med abort i Kambodja.  Det pågår också en feministisk mobilisering i Kambodja på sociala medier och där unga är väldigt aktiva. Där pågår ett samtal om könsidentitet, ifrågasättande av konservativa könsroller, samtycke och till och med lust. Det ger väldigt mycket framtidstro. 

Hur jobbar ni i Kambodja?

– Långsiktiga partnerskap är en del av vår vision. Vi stöttar kapacitetsutveckling, jobbar med att förändra lagstiftningen i de fall där lagstiftningen är diskriminerande samtidigt som vi jobbar med att stötta partners i att förändra diskriminerande värderingar och attityder och normer i samhället. Ett exempel på det kan vara att samla in information och data för att använda som underlag i påverkansarbete. 

– Ett oerhört viktigt stöd är det normativa som Sverige har kunnat ge och som har varit väldigt viktigt, inte bara i Kambodja, men faktiskt i hela regionen. Genom den feministiska utrikespolitiken med feministiska handlingsplaner, den normativa stödet och den normativa röst som Sverige har haft och där vi har stått upp för de här frågorna politiskt under lång tid har varit jätteviktigt.

Hur är situationen för era partners i Kambodja i dagsläget och vilka är utmaningarna? 

– Utöver det faktum att de civila och politiska rättigheter inskränks påverkar också, shrinking space, det minskade utrymmet för civilsamhället globalt, våra partners möjligheter att verka i Kambodja. Vi ser en stor utsatthet och diskriminering av MR-försvarare, inte minst kvinnliga MR-försvarare. Så det är ju väldigt tufft. 

– Globalt ser vi också en finansierad opposition mot mänskliga rättigheter, alltså hela anti-rights rörelsen som som också är frammarsch i Asien. Situationen är komplex, men det finns också mycket som är jättespännande i Kambodja. Förutsättningarna är kanske ovanligt goda i Kambodja för att jobba med de här frågorna.

Vad bidrar RFSUs arbete i Kambodja till?

 – Nu har vi arbetat i över tio år med några av organisationerna vilket gör att vi kan vara med och bidra till den här mobiliseringen kring SRHR-frågor och att man i dag ser sexuella och reproduktiva frågor som en rättighetsfråga. Det finns en mobilisering kring att människor måste få bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet. Och ett jättebra exempel på det, det är hur HBTQ-rörelsen har vuxit i Kambodja. Vi gick in och stöttade ett gäng aktivister som kring ett köksbord startade och senareregistrerade den första HBTQ-organisationen i Kambodja. Och de har vuxit nu till att bli en etablerad och erkänd aktör.

– Vi har även varit med och arbetet för att revidera läroplanen så att sexualundervisning nu ingår som ett obligatoriskt ämne i läroplanen i Kambodja. Det är ju något som vi kan för det har vi jobbat med 100 år. Det är jättespännande och nu är vi med och stöttar lärarutbildningen i Kambodja så att de som ska undervisa det här till eleverna också gör det på ett sätt som utgår ifrån ungas egna frågor, säger Anna Rambe.

Mer läsning