Ibrahim Braigheth är regionchef för Action Aid i Palestina.

Ibrahim Braigheth är regionchef för Action Aid i Palestina.

Vad gör ni i Palestina Action Aid?

Biståndsorganisationen Action Aid driver flera projekt i Palestina. Ibrahim Braigheth, regionchef för Action Aid, berättar om de utmaningar de ställs inför. Under jul- och nyårshelgen skriver vi om några av alla biståndsprojekt som görs runt om i världen.

Vad jobbar ni med i Palestina? 

  –Vi har tre strategiska mål. Det första är att stärka kvinnors rättigheter. Den andra är att stärka ungdomar och öka deras politiska deltagande samt minska den höga ungdomsarbetslösheten. Den tredje strategin är en reaktion på ockupation och handlar om att främja palestinska rättigheter för självbestämmande.

Hur arbetar ni? 
– I Gaza jobbar vi för att stärka kvinnors rättigheter och se till att de kan organisera sig. Vi ger kvinnor psykosocialt stöd och hjälper till vid konflikter inom familjer. Vi har även en juridisk rådgivning för främst frånskilda kvinnor och hjälper även kvinnor som vill driva små företag. På Västbanken har vi projekt för att öka kvinnors säkerhet. Till exempel i den gamla staden Eprum som är under israelisk kontroll.

– Nyligen genomförde vi två stora evenemang på samma dag. Mer än 600 människor deltog i ActionAids kampanj Walk for Freedom som är en kampanj för solidaritet till människor som tvingades att fly och lämna sina hem på grund av israelisk tvångsförflyttning.

Vilka är er största utmaningar?

– Det finns flera. Den israeliska ockupationen och den erövring av mark samt att de används vapen mot demonstranter och palestinska människorättsförsvarare. Den israeliska ockupation medför en mycket hård ekonomisk och social situation. För de palestinier som lever på Gazaremsan är nästan 80 procent av befolkningen i behov av mat och stöd, arbetslösheten ligger över 40 procent,

– En annan utmaning är att det finns två palestinska partier. Västbanken kontrolleras av Fatah och Gaza kontrolleras av Hamas. Denna uppdelning gör att det inte finns en nationell enhet, inget gemensamt politiskt program. 

Mer läsning