Ann Linde presenterade regerings utrikespolitik för riksdagen 2022.

Ann Linde presenterade regerings utrikespolitik för riksdagen 2022.

Valet 2022: Majoritet för fortsatt feministisk utrikespolitik

Fem av riksdagens åtta partier står fortsatt för en feministisk utrikespolitik som den är utformad idag. S vill lägga i ytterligare en växel och KD menar att innehållet är viktigare än terminologin. Fram tills valet den 11 september tar OmVärlden upp ett biståndsområde i veckan. Denna gång handlar det om den feministiska utrikespolitiken.

I oktober 2014 lanserade Sverige, som första land i världen, en feministisk utrikespolitik. Det innebär att all utrikespolitik ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och utgå från fakta och statistik om flickors och kvinnors vardag.  Tidigare i år presenterade utrikesminister Ann Linde (S) regeringens utrikespolitik för riksdagen och lyfte då fram den feministiska utrikespolitiken och välkomnade att länder som Tyskland, Kanada, Frankrike, Luxemburg, Spanien och Mexiko följt efter.

– Arbetet ska vässas, sade Ann Linde då.

OmVärlden podds allra första avsnitt behandlade frågan och både Socialdemokraterna och Moderaterna har samma syn då som nu. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna vill alla fortsätta driva en feministisk utrikespolitik. Kristdemokraterna och Moderaterna lyfter båda jämställdhetsfrågor i sin biståndspolitik men har inte uttalat något stöd för en fortsatt feministisk utrikespolitik.

Centerpartiet var tidigare skeptiska

Magnus Ek, biståndspolitiska talesperson för Centerpartiet, sade under en debatt i Almedalen i år att han och partiet varit skeptiska till den feministiska utrikespolitiken men att de i efterhand omvärderat sin inställning.

– Det finns verkligen ett egenvärde i detta statement. Men man behöver fortsätta fundera på vad som är den allra bästa feministiska utrikespolitiken.

Där Centern fokuserar på myndigheterna ser Vänsterpartiet att de vill se ett ”arbete för jämställdhet där kvinnor i fattiga länder sätter dagordningen”. De vill att minst hälften av biståndsbudgeten går till kvinnor. Liberalerna vill att insatser riktade till kvinnor ska tydliggöras. L vill att könsuppdelad statistik ska redovisas i alla humanitära insatser och så långt det är möjligt även inom biståndet i stort. Detta menar man ska göras som en del av en värderingsstyrd feministisk utrikespolitik i världsklass.

– Det innebär att man vågar stå upp för sina värderingar, både rättighetsbaserade och feministiska, också när det är lite jobbigt. När man hamnar i konflikt med andra länder tycker vi att man ska prioritera dessa intressen framför andra intressen, sade Joar Forssell biståndspolitisk talesperson för Liberalerna, under Concords debatt i Almedalen.

Jämställdhet men inte feministisk utrikespolitik

Jämställdhet och SRHR är ett av Moderaternas prioriterade områden i biståndet men partiet ogillar benämningen feministisk utrikespolitik, sade Helena Storckenfeldt, (M) under Concords debatt.

– Jag är feminist och är väldigt bekväm med att kalla mig det. Men det är väldigt enkelt att pink-washa. Man har sett en effekt och sett andra länder ta efter, men hur långt går det egentligen? Vi lägger vikten vid vad man faktiskt vill åstadkomma, där feminism och jämställdhet ska vara en naturlig del av all utrikespolitik. Det är när kvinnor och flickor är inkluderade som man ser förändring, sade Helena Storckenfeldt.

I en enkät har Diakonia frågat samtliga partiledare i riksdagen om de anser att Sverige ska ha en feministisk utrikespolitik och ett feministiskt bistånd under kommande mandatperiod. Där svarar Ebba Busch Thor att de vill att främjandet av kvinnors rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa, ”ska ha en fortsatt central roll i utrikespolitiken” men svarar ändå nej på frågan om en feministisk utrikespolitik. Gudrun Brunegård, Kristdemokraternas biståndspolitiska talesperson, förtydligade detta under Concords debatt.

– Det kan vara lite upp till åhöraren vad man lägger i det begreppet och vi tycker att nomenklaturen inte är det viktiga, utan innehållet. Det viktiga är att lyfta kvinnors rättigheter och rätt att bestämma över sina liv och kroppar.

SD vill ändra fokus på Sveriges SRHR-arbete

Sverigedemokraterna  står inte bakom den feministiska utrikespolitiken och är dessutom  enda svenska parti som röstade emot EU:s handlingsplan för jämställdhet i biståndet. SD har lyft jämställdhetsfrågan i ett par motioner med fokus på kvinnors rättigheter. Det är dock en motion som skiljer SD från de andra partierna när det kommer till frågan om SRHR.

I januari 2021 lämnade Björn Söder, ledamot för Sverigedemokraterna i riksdagens utrikesutskott, in en skriftlig fråga till riksdagen om Sverige kommer att verka för att få ned antalet aborter i världen, och i så fall på vilket sätt. Han skrev bland annat att ”Sverige brukar framhäva sitt internationella arbete gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I det arbetet brukar fokus ligga på kvinnors rätt till abort. Sällan – eller aldrig – framhålls barnens rätt till liv. Med ett skevt fokus riskerar abort att bli ett slags preventivmedel där ingen hänsyn tas till de ofödda barnens rättigheter.”

Partierna och den feministiska utrikespolitiken

Partier som vill fortsätta driva en feministisk utrikespolitik: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna.

Partier som inte vill fortsätta driva en feministisk utrikespolitik i nuvarande form: Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna 

Sveriges feministiska utrikespolitik
I oktober 2014 lanserade Sverige, som första land i världen, en feministisk utrikespolitik. Detta innebär att all utrikespolitik ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och utgå från fakta och statistik om flickors och kvinnors vardag. Den svenska feministiska utrikespolitiken är i grunden ett arbetssätt och ett perspektiv som utgår från tre R baserat på ett fjärde R. Innebörden av denna ekvation är att utrikesförvaltningen, i alla dess delar, ska sträva efter att stärka alla kvinnors och flickors Rättigheter, Representation och Resurser med utgångspunkt i den Realitet de lever i. Politiken har inspirerat andra länder att gå i Sveriges fotspår, såsom Kanada, Frankrike, Spanien, Mexiko, Luxemburg ,Tyskland och Chile.

Källor: Partierna, Concord, ForumCiv, Diakonia, EBA. Kvinna till Kvinna

Läs även:

Mer läsning