Northrop Grumman ökade sin försäljning med 2,5 procent 2020, här ett F5plan sålt till Brasilien.

Northrop Grumman ökade sin försäljning med 2,5 procent 2020, här ett F5plan sålt till Brasilien.

Vapenmarknaden växte under pandemin

Världsekonomin minskade med 3,1 procent under pandemiåret 2020 men den globala vapenmarknaden ökade under samma tid med 1,3 procent visar en genomgång av Sipri. Även svenska Saab ökade sin försäljning. 

Vapenindustrin är en tämligen konjunkturokänslig marknad att döma av de siffror som Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri) tagit fram. 

När många industrier under 2020 drog ner på kapaciteten på grund av lägre efterfrågan kunde vapentillverkarna fortsätta hålla uppe produktionen.

Det tack vare att regeringar i olika länder pumpade in pengar i finanssystemet för att upprätthålla sysselsättningen. Sipri konstaterar också att när civila delar i bolagens omsättning minskat i pandemin så har de militära beställningarna kompenserat det bortfallet. Det visar att vapentillverkning är en långsiktigt säker inkomstkälla som påverkats mindre än andra delar av den kommersiella sektorn.

– Vissa regeringar skyndade på sina avbetalningar till vapenindustrin för att begränsa dess påverkan av pandemin, säger Alexandra Marksteiner, utredare vid Sipri, i ett pressmeddelande.

Nu var ökningen med 1,3 procent under 2020 tämligen modest. Sedan 2015 har vapenmarknaden för de 100 största tillverkarna  ökat med 17 procent. Vapen för totalt 531 miljarder dollar (4 779 miljarder kronor) såldes under 2020. 

Av de 100 största vapentillverkarna är 41 amerikanska med 54 procent av marknaden. Kinas växande vapenfabriker står för 13 procent av försäljningen. 

– Under de senaste åren har kinesiska vapenföretag dragit fördel av landets militära moderniseringsprogram och fokus på överlappande militära och civila användningsområden, säger Nan Tian, forskare på Sipri.

Saab, enda svenska företaget på Sipris lista över de 100 största vapentillverkarna, är på plats 36 och ökade sin försäljning med 2,6 procent under 2020 jämfört med 2019.

Mer läsning