Sverige är en av flera givare till sjukvårdssystemet i Sydsudan. Men nu ska Storbritannien minska sina anslag, vilket kan få allvarliga konsekvenser för vården i landet.

Sverige är en av flera givare till sjukvårdssystemet i Sydsudan. Men nu ska Storbritannien minska sina anslag, vilket kan få allvarliga konsekvenser för vården i landet.

Vården i Sydsudan hotas då biståndet sänks

Nedskärningar av det brittiska biståndet har gjort att flera hjälporganisationer är oroliga för hur vården i Sydsudan kommer att påverkas. Ett minskat bistånd innebär att driften för åtta av Sydsudans tio statliga sjukhus nu helt lämnas över till regeringen. 

– Vår verksamhet i Sydsudan är redan stretchad. Jag vet inte vad vi ska göra för att täcka upp behovet, säger Drew L Aiken på Läkare Utan Gränser från ett kontor i huvudstaden Juba. 

Situationen i landet är skakig med politisk instabilitet, våld och översvämningar. FN-organet World Food Program varnar för att livsmedelsförsörjningen i Sydsudan har nått de mest otrygga nivåerna sedan självständigheten 2011. Samtidigt sker nu stora förändringar i landets hälso- och sjukvårdssystem som till stor del finansieras av the Health Pooled Fund (HPF), en hälsofond som biståndsländer bidragit till sedan 2012.

Pengarna går till större och mindre sjukvårdsinrättningar i landet. Bland annat till åtta av de tio statliga sjukhusen. Sverige har varit med och stöttat fonden från början och vid slutet av 2023 kommer Sida ha bidragit med närmare en miljard kronor. Planen är att stabilisera det nationella sjukvårdssystemet och sedan lämna över ansvaret till regeringen. Men det har ännu inte varit möjligt.

Inbördeskrig har lett till förseningar

Petter Meirik är enhetschef för Sydsudan på Sida. Han tror att den tillgängliga sjukvård som fonden säkrat har haft en stabiliserande effekt i landet. Men det har gått mycket långsammare än vad givarna och sydsudaneserna hoppades på från början.

– Man går alltid in i projekt med en realistisk uppfattning, men det är klart det fanns högre förväntningar än att två inbördeskrig skulle ske inom loppet av sex år, säger Petter Meirik.

Trots den rådande situationen i landet måste regeringen ta över driften av statliga sjukhus. Det beror på att finansieringen minskat efter den brittiska regeringens beslut om att sänka biståndsbudgeten från 0,7 procent av bruttonationalinkomsten till 0,5 procent. 

– Det är på gott och ont för nu blir både givare och hälsomyndigheten tvungna att ta tag i ansvarsfrågan, men det finns ju såklart risker, säger Petter Meirik.

Oklart om vårdanställdas löner

Hälsofonden kommer fortsätta stötta många vårdinrättningar i Sydsudan och givarna för nu samtal med finansdepartementet i landet för att säkra finansieringen efter överlämningen. Men huruvida hälso- och sjukvårdsposten kommer att få några extra pengar i budgeten är för tidigt att säga. Petter Meirik vet inte heller hur förändringarna kommer påverka lönerna hos sjukvårdspersonalen.

Osäkerheten som förändringen innebär för personal, patienter och andra organisationer, oroar Läkare utan gränser i Sydsudan. Redan i april i år började nedskärningarna märkas då 220 mindre vårdcentraler förlorade sitt stöd.  

– Det påverkar direkt de människor som bor i de här områdena och får sämre tillgång till sjukvård, säger Drew L Aiken på Lägre utan gränser. 

När patienter inte kan få vård för enklare hälsoproblem kan det leda till allvarlig sjukdom som är både dyrare och svårare att behandla. Frågan är om hälsoministeriet har den kapacitet och de resurser som krävs. 

– Om inte hålen i budgeten fylls kan det få allvarliga följder för Sydsudans redan hårt drabbade befolkning, säger Drew L Aiken.

Sydsudan

Sydsudan är världens yngsta land och grundades 2011 efter att ha brutit sig loss från Sudan. Här bor elva  miljoner människor och medellivslängden är 58 år. Efter självständigheten har landet drabbats av två blodiga inbördeskrig 2013 och 2016. Det har lett till att 1,6 miljoner människor är på flykt i sitt eget land och fredsprocessen har fortfarande inte implementerats fullt ut.

Sida har både utvecklingssamarbeten och humanitärt stöd till Sydsudan. The Health Pooled Fund är inne i sin tredje fas som att avslutas 2024. Sidas avsikt är att fortsätta stötta sjukvårdssystemet i landet  även efter den tredje fasen avslutats.

Mer läsning