Att vaccinera äldre och riskgrupper viktigare än breda populationer anser WHO i sin nya strategi.

Att vaccinera äldre och riskgrupper viktigare än breda populationer anser WHO i sin nya strategi.

WHO ändrar sin strategi för vaccin mot covid-19

I en ny strategi för covid-19 anser Världshälsoorganisationen, WHO, att fokus nu bör ligga på att vaccinera hundra procent äldre och prioriterade riskgrupper. Målet att 70 procent av världens befolkning ska vaccineras har tonats ner.

Målet som WHO tidigare satte upp var att uppnå 70 procent vaccintäckning i varje land till mitten av 2022. Men dit är det långt, endast 58 av 195 länder i världen har vaccinerat mer än 70 procent av sina invånare. 

I Sverige är det närmare 90 procent av befolkningen (12 år och äldre) som fått minst en dos vaccin,  i fattigare länder är siffran runt 20 procent. Och i några länder som Jemen, Demokratiska republiken Kongo och Madagaskar är det fortfarande efter ett och ett halvt år med vaccin endast 4-5 procent som fått en första dos. 

WHO uppskattar att ungefär 600 000 dödsfall kunde ha avvärjts globalt om alla länder hade nått 40 procents vaccinationstäckning  i slutet av 2021, ett mål för vilket det fanns tillräckligt med covid-19-vaccin om de hade fördelats rättvist.

Mutationer går förbi vaccinet

Med nya undergrupper av omikron, som BA.5 och BA.2.75, tycks riskerna vara mindre för allvarlig sjukdom vad gäller yngre och friska personer. Men för äldre människor och riskgrupper fortsätter covid-19 att utgöra en allvarlig sjukdom som kan leda till dödsfall.

Det vaccin som finns tillgängligt har dock visat sig ha sämre effekt på de nya mutationer som nu dominerar spridningen  av covid-19. BA 5 tar sig förbi immunförsvaret både vad gäller vaccinerade personer och personer som har haft covid-19. 

Men i väntan på nya modifierade vaccin som kan komma senare i höst är rekommendationen att fortsätta vaccinationsprogrammen och då främst inriktat mot äldre – med vaccin minskar ändå risken för allvarlig sjukdom. Här krävs insatser i låginkomstländerna där bara 28 procent av de äldre och 37 procent av hälsovårdsarbetarna har fått den primära vaccinationen och få en boosterdos. I Sverige finns redan sedan i april en rekommendation att den fjärde dosen ska tas av personer som är 65 år och äldre. 

– Om äldre människor och andra riskgrupper förblir ovaccinerade, kommer dödsfallen att fortsätta, hälsosystemen kommer att förbli under press och den globala återhämtningen kommer att vara i fara," sade WHOs Generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus när han tillkännagav den nya strategin.

När de nya modifierade vaccinen kommer lär det bli huggsexa om de första leveranserna och sannolikt rikare länder som får en större andel. Här skriver WHO som ett av sina mål att leveransavtalen ska inriktas på att göra de tillgängliga för alla länder. 

Mer läsning