Nyheter

Det senaste inom svenskt bistånd och internationell utvecklingspolitik. Här samlar vi OmVärldens nyheter.

NYHET

Toppmöte i Kina ska sätta kurs för att rädda biologisk mångfald

Inför COP26 i Glasgow i november hoppas många att frågan om biologisk mångfald ska knytas tydligare samman med klimatkrisen, för att kunna hitta gemensamma lösningar. Där kan Kina spela en stor roll.

NYHET

Unga makthavare sätter kampen mot hunger högst

En rapport om unga makthavare och hunger släpps i samband med den globala världshungerdagen. Rapporten visar att det råder delade meningar mellan ungdomspartierna om att avskaffa hunger, både i prioriteringar och sätt att angripa problemet på.

NYHET

Biståndet når inte ut till civilsamhälles­organisationer

Den nuvarande strukturen för utbetalning av bilateralt bistånd gynnar stora västerländska mellanhandsorganisationer på bekostnad av lokala afrikanska gräsrotsorganisationer. Sida instämmer i kritiken men anser att Sverige ligger i framkant i sin strategi för civilsamhällesorganisationer.

NYHET

Ökat bistånd till västra Balkan ska underlätta för EU-medlemskap

Länderna i västra Balkan får i regeringens nya strategi en ökning av biståndet med 100 miljoner kronor per år. I grunden finns en förhoppning om att det ska underlätta reformarbetet och närmandet till EU säger biståndsminister Per Olsson Fridh efter en resa i Albanien.

Biståndsminister Per Olsson Fridh besöker CNVP i Albanien, ett projekt för att stärka fattiga kvinnor på landsbygden.

NYHET

M och KD röstade ner fördömande av folkmordet på rohingyer

Torsdagen den 7 oktober antog Europaparlamentet en resolution om situationen i Myanmar. Efter motstånd från den kristdemokratiska gruppen ströks dock en formulering om anklagelser om folkmord på den muslimska rohingya-minoriteten – det med stöd av de svenska ledamöterna från M och KD. 

Sara Skyttdel, KD, var en av ledamöterna i Europaparlamentet som inte ville rösta för att rohyinger utsätts för folkmord.

NYHET

Kenyattas skattefiffel påverkar inte det svenska biståndet

Avslöjanden om att Kenyas president och familj slussat medel till offshorebolag för att undvika skatt, kommer inte att påverka det svenska biståndet. ”Det hade varit en annan sak om det varit våra biståndsmedel som förskingrats”, säger biståndsminister Per Olsson Fridh.

Kenyas president Uhuru Kenyatta, blev avslöjat att han och andra i hans familj i åratal har använt skatteparadis för att dölja sin förmögenhet.

NYHET

Ett pris för det fria ordet

Maria Ressa, filippinsk journalist och redaktör som utmanat president Rodrigo Duterte och Dmitrij Muratov, chefredaktör på ryska tidningen Novaja Gazeta, är årets fredspristagare. De hyllas samstämmigt som ett bra val i en tid då yttrandefriheten begränsas allt mer. 

Maria Ressa och Dimitrij Muratov, årets fredspristagare

NYHET

Akut matbrist i Kenya efter lång torka

Två torra regnperioder efter varandra har orsakat svår torka i flera områden i Kenya, och även nästa regnperiod väntas bli torrare än vanligt. Lite regn har gett dåliga skördar. Nu hotas 2,1 miljoner människor av akut matbrist.

Två dåliga regnperioder har orsakat svår torka i många delar av Kenya.

NYHET

Ökat bistånd från EU, men mindre pengar till de fattigaste

EU:s bistånd ökade under 2020 – men inte biståndet till de fattigaste eller satsningar på jämställdhet. Dessutom ges mer bistånd som lån i stället för gåvor. Det framgår i den senaste AidWatch-rapporten som årligen utvärderar EU:s och medlemsländernas bistånd. 

1902 träffar