Nyheter

Det senaste inom svenskt bistånd och internationell utvecklingspolitik. Här samlar vi OmVärldens nyheter.

NYHET

Etiopien: Bombningar och öppningar för fred under samma dag

Efter 14 månader av stridigheter i Etiopien, som krävt flera hundra tusen döda och satt miljoner av människor i nöd, kan det finnas tecken på öppningar för fredlig dialog. Men etiopienkännaren Kjetil Tronvoll tror att motsättningarna är för djupa och för komplexa för att kunna överbryggas. 

Blockaden med förnödenheter till Tigray fortsätter. "Man vill svälta ut TFLP", menar statsvetaren Kjetil Tronvoll.

NYHET

Ovisst med biståndet till Sudan

Sudan återgår till ett militärt styre efter att premiärminister Abdalla Hamdok avgått. Protesterna för att införa ett civilt styre fortsätter i landet som hamnat i en djup humanitär kris. FN:s sammankallar nu till möte mellan olika aktörer i Sudan. 

Militärkuppen i Sudan uppmärksammades över hela världen. Utanför 10 downing street i London krävde demonstranter att den brittiska regeringen skulle stödja demokratiaktivisterna.

NYHET

Prognos för 2022: Minskad fattigdom men ökande skillnader

Antalet extremt fattiga spås minska i år. Covid-19 pandemin har dock gjort att fattigdomsbekämpningen i världen tagit flera steg bakåt. Skillnaden mellan fattiga och rika länder tros öka då många unga lämnat sina utbildning i förtid.

En ung buddistisk munk i Myanmar gör sin läxa. Men under pandemin har många elever i fattiga länder hoppat av skolan vilket befaras öka skillnaden mellan fattiga och rika länder.

NYHET

Miljontals liv på spel – hård kamp för att stoppa resistens mot antibiotika

I de värsta scenarierna kan miljontals människor dö om världen inte blir bättre på att hantera antibiotikaresistenta mikroorganismer. Problemet är stort, framför allt i låg- och medelinkomstländer. I Senegal pågår ett intensivt arbete för att stärka landets motståndskraft mot nästa pandemi. 

Murielle Ciss får dropp samtidigt som läkarna på sjukhuset i Senegals huvudstad försöker ställa en diagnos.

NYHET

Vad gör ni i Kambodja Forum Civ?

Forum Civ stöttar organisationer i ett 70-tal länder. I Kambodja är Panha Sok organisationens regionchef. Hon berättar om varför staten ibland ser på dem som en del av oppositionen. Kring jul- och nyårshelgerna skriver vi om några av alla biståndsprojekt som görs runt om i världen.

NYHET

Fem bra saker som hände i december

En majoritet verkar tro att 2022 blir ett bättre år än 2021. Det finns dessutom rekordsummor i Världsbankens fond för återhämtning efter pandemin. Det hände flera bra saker i december.

De flesta verkar tro att 2022 blir ett bättre år än 2021.

NYHET

Vad gör ni i Palestina Action Aid?

Biståndsorganisationen Action Aid driver flera projekt i Palestina. Ibrahim Braigheth, regionchef för Action Aid, berättar om de utmaningar de ställs inför. Under jul- och nyårshelgen skriver vi om några av alla biståndsprojekt som görs runt om i världen.

Ibrahim Braigheth är regionchef för Action Aid i Palestina.

NYHET

Rekordhöga matpriser ökar risken för svält

Priset på mat har ökat kraftigt under 2021. Det drabbar framför allt länder med svag ekonomi och sätter ökad press på hjälporganisationerna som måste betala mer för sina inköp. 

Priset på vete och andra basråvaror har ökat och driver upp matpriserna.

NYHET

Biståndspengar ska användas för att öka återvändande

Regeringen vill att det svenska biståndet ska användas för att fler ska återvända till sina hemländer. Men utspelet möts av kraftig kritik. Flera ifrågasätter dessutom om regeringen kan använda biståndet på det viset.

Justitieminister Morgan Johansson och ntegrations- och migrations­minister Anders Ygeman vill att fler som inte har rätt att vara i Sverige återvänder till sina hemländer.

NYHET

Vad gör ni i Guatemala We Effect?

We Effect jobbar i över 20 länder i världen. Pia Stavås Meier är regionchef i Latinamerika och berättar om biståndsarbetet i Guatemala. Under jul- och nyårshelgen skriver vi om några av alla biståndsprojekt som görs runt om i världen.

Pia Stavås Meier är regionchef för We effect i Latinamerika.

1968 träffar