Opinion

OmVärldens opinionsmaterial består av chefredaktörens ledartexter, krönikor och debattartiklar. Krönikörer och debattörer är utomstående skribenter vars åsikter inte nödvändigtvis OmVärldens redaktion håller med om, men som redaktionen bedömer kan vara av samhällsintresse för en bredare allmänhet.

OPINION – DEBATT

"Klimatförändringarna är en fråga om fred och säkerhet”

Vi kommer sannolikt inte att klara av att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader. Det får konsekvenser för internationell fred och säkerhet som vi alla måsta hantera, skriver Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare vid FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Ulrika Modéer är assisterande generalsekreterare vid FN:s utvecklingsprogram UNDP.

OPINION – DEBATT

”Det svenska biståndet ska följa OECD-DAC:s biståndsregler”

Sju biståndschefer har rasat mot den socialdemokratiska regeringens utspel om att biståndspengar ska användas för återvändande. Nu svarar biståndsminister Matilda Ernkrans på debattartikeln i OmVärlden.

Biståndsminister Matilda Ernkrans.

OPINION – DEBATT

”Matilda Ernkrans, är detta utspel regeringens nya biståndspolitik?”

Sju biståndschefer rasar i en gemensam debattartikel i OmVärlden mot den socialdemokratiska regeringens utspel om att biståndspengar ska användas till att få länder att ta emot personer som inte har rätt att vistas i Sverige.

OPINION – DEBATT

Satsa mer på vaccin mot dödlig hjärnhinne­inflammation

Bakteriell hjärnhinneinflammation, meningit, är fortfarande en av de mest dödliga sjukdomarna globalt. Men till skillnad från till exempel mässling där det redan finns ett vaccin, görs inga större satsningar på verksamma vacciner.

Franziska Fischer och Florence Gyembuzie Wongnaah på KI efterlyser större satsningar på forskning inom meningit.

OPINION – LEDARE

Alla dåliga dagar vi (tyvärr) minns

Vad minns du av 2021? Att det blev fler tigrar i Indien, att kampen mot malaria gjorde framsteg? Eller tänker du på talibanernas maktövertagande i Afghanistan och den globala demokratins tillbakagång, undrar OmVärldens chefredaktör Erik Larsson.

Erik Larsson, chefredaktör OmVärlden

OPINION – DEBATT

”Klimatbiståndet får inte ske på bekostnad av utvecklingsbiståndet”

Klimatförändringarna har förödande konsekvenser för småskaliga bönder. Efter COP26 behöver Sveriges nya regering säkerställa att mer klimatfinansiering går till anpassning av låginkomstländers matproduktion, skriver Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect och Vi-skogen.

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect vill se ökat klimatbistånd från alla rika länder.

OPINION – DEBATT

"Sverige måste göra mer för att förbättra migrantarbetares villkor"

En av världens mest utsatta arbetstagargrupper – migrantarbetarna – har lidit extra hårt under pandemin. Sveriges nya biståndsminister Matilda Ernkrans, behöver säkerställa att svenskt bistånd förbättrar deras svåra situation. Det skriver Ruben Wågman, policyrådgivare på Union to Union.

Ruben Wågman, Union to Union.

OPINION – DEBATT

"Alkoholindustrin måste bort från förhandlingsborden"

Om den svenska regeringen menar allvar med sin feministiska utrikespolitik och med att vara en föregångare när det gäller Agenda 2030, är det dags att agera. Just nu avgörs hur WHO:s handlingsplan för att förebygga alkoholskador ska se ut.

Gunnar Lundström, internationell chef IOGT-NTO vill se globala initiativ till alkoholskatt.

434 träffar