Debatt

Innehållet i de debattartiklar som publiceras i OmVärlden är av opinionsbildande karaktär. Åsikterna behöver inte nödvändigtvis delas av OmVärldens redaktion, men kan ändå vara av intresse för en bredare allmänhet. OmVärlden tar emot repliker på debattartiklar.

OPINION – DEBATT

”Minskat forskningsbistånd drabbar Sverige”

Den kraftiga minskningen av forskningsbiståndet drabbar oss själva. Ett stort antal institutioner vid Sveriges universitet och högskolor som varit engagerade i forskningssamarbeten påverkas, skriver flera debattörer och uppmanar regeringen att tänka om.

Svenska högskolor och universitet kan påverkas av neddragningarna av forskningsbiståndet, varnar sex debattörer.

OPINION – DEBATT

”Afrika drabbas oproportionerligt mycket av klimatkrisen”

Trots att Afrika bara står för cirka 2-3 procent av de globala utsläppen av växthusgaser drabbas kontinenten oproportionerligt mycket av effekterna. Nu behövs större satsningar på ökad klimaträttvisa, skriver Afrikagruppens policyrådgivare Gloria Jimwaga.

Gloria Jimwaga, policyrådgivare Mat och markrättigheter på Afrikagrupperna.

OPINION – DEBATT

Digitalisering – hopp och hot för feminismen

I år fokuserar FN:s kvinnokommission på digitalisering och jämställdhet. Detta är ett område som både kan vara ett hopp och ett hot för feminismen, skriver UN Women Sveriges verksamhetschef Ulrika Grandin och styrelseledamoten Paulina Modlitba.

UN Women Sveriges verksamhetschef Ulrika Grandin och styrelseledamoten och den digitala experten Paulina Modlitba ser både för- och nackdelar med den ökande digitaliseringen.

OPINION – DEBATT

Klockan tickar – mer måste göras för att hantera antibiotikaresistens

Varje år dör minst 1,3 miljoner människor på grund av antibiotikaresistens. Det svenska EU ordförandeskapet har satt fokus på problemet men mer måste göras, kräver ReAct (Action on Antibiotic Resistance) och Läkare utan gränser.

Otto Cars och Anna Sjöblom på ReAct samt Läkare utan gränsers Peter Moberger och Mia Hejdenberg kräver att mer ska göras för att hantera problemen med antibiotikaresistens.

OPINION – DEBATT

”Den nya biståndspolitiken påminner om den gamla”

Den nya regeringen ändrar i biståndspolitiken på ett sätt som påminner om Alliansregeringens. Det föll inte väl ut. Fortsätter biståndsminister Johan Forssell (M) i samma fotspår riskerar han att gå samma öde till mötes, skriver professor Göran Sundström på Stockholms universitet.

Göran Sundström, professor i statsvetenskap på Stockholms universitet, ser likheter mellan den nya och den gamla biståndspolitiken.

OPINION – DEBATT

”En digital diktatur växer fram i Myanmar”

Militären i Myanmar har tagit kontroll över teleoperatörerna i landet. Vid sidan av den verkliga diktaturen växer även en digital diktatur fram, varnar Jesper Højberg på International Media Support (IMS).

Jesper Højberg, verkställande direktör, International Media Support (IMS).

OPINION – DEBATT

”Vi kan stoppa kvinnlig könsstympning”

Vi vet vad som krävs för att stoppa kvinnlig könsstympning men behovet av insatser ökar, skriver Pernille Fenger, chef för FN:s befolkningsfond UNFPA:s nordiska representationskontor.

OPINION – DEBATT

”Logiskt att regeringen minskar Infokomstödet”

Regeringen stryper Sidas medel för samhällsinformation. Det är ett logiskt beslut för den som vill stävja den svenska biståndsviljan, skriver Lars Diurlin vid Institutionen för Mediestudier på Stockholms universitet som forskat om kopplingen mellan enprocentsmålet och informationsstödet. 

Lars Diurlin skriver att vi måste fråga oss själva om vi vill leva i ett samhälle som inte aktivt främjar kunskap om omvärlden.

384 träffar