Gunnar Lundström, internationell chef IOGT-NTO vill se globala initiativ till alkoholskatt.

Gunnar Lundström, internationell chef IOGT-NTO vill se globala initiativ till alkoholskatt.

"Alkoholindustrin måste bort från förhandlingsborden"

Om den svenska regeringen menar allvar med sin feministiska utrikespolitik och med att vara en föregångare när det gäller Agenda 2030, är det dags att agera. Just nu avgörs hur WHO:s handlingsplan för att förebygga alkoholskador ska se ut. Den svenska regeringen har chansen att göra skillnad, skriver Gunnar Lundström, IOGT-NTO-rörelsen.

Publicerad:

Med tre miljoner dödsfall varje år är alkoholen ett av de största globala hälsohoten. Alkoholindustrins produkter och metoder orsakar därutöver stora skador på global hälsa, utveckling, ekonomi och säkerhet. Effektiva åtgärder för att minska skadorna finns – ändå går utvecklingen bakåt och en stor del av världens befolkning saknar idag skyddande reglering. 

Världshälsoorganisationen, WHO, ser behoven och tar just nu fram en global handlingsplan för att en handlingsplan för att förbättra situationen. Det senaste utkastet innehåller en del förbättringar, men har också tydliga brister. 

Sedan WHO:s globala alkoholstrategi antogs 2010 har dessvärre inte mycket hänt. Implementeringen har varit ineffektiv och långsam. En utvärdering visar att inte ett enda låginkomstland rapporterar ökade resurser till verksamma åtgärder för att förebygga alkoholskador under strategins första decennium. 

En studie som nyligen publicerades i Lancet har tittat på åtgärder mot icke-smittsamma sjukdomar, där alkohol är en av de stora riskfaktorerna. Den visar att världen sett framgångar exempelvis när det gäller tobak och åtgärder för att minska problemen med hjärt-kärlsjukdomar, men när det gäller effektiva åtgärder på alkoholområdet så har utvecklingen gått bakåt sedan 2015. 

WHO pekar ut tre åtgärder som de mest effektiva för att förebygga skador från alkohol: Högre priser genom punktskatter, minskad tillgänglighet genom öppettider och åldersgränser, och kraftigt reglerad eller förbjuden marknadsföring av alkohol. Det är relativt enkla åtgärder som kan göra enorm skillnad – men i en majoritet av världens länder saknas fortfarande stora delar av det här paketet.

IOGT-NTO-rörelsens partnerorganisationer i Östafrika, Sydostasien, på Sri Lanka och i Balkan, ser effekterna. De möter barn som tvingas jobba i stället för att gå till skolan – eller som ibland hamnar på gatan — för att den ena eller båda föräldrarna blivit sjuka på grund av alkohol. Kvinnor som blir slagna eller våldtagna av berusade män. Människor som blir fastlåsta i fattigdom. Sjukvårdssystem som går på knäna. Samhällen som har svårt att utvecklas när alkoholen tar för stor plats. 

Vi är glada över att Sverige via Socialdepartementet redan har skickat in vissa synpunkter i rätt riktning till WHO, men mer behöver göras. Vi vill se:

  • Att alkoholindustrin utestängs från allt inflytande. 
  • Att det ålderdomliga och missvisande språket om ”skadligt bruk av alkohol” byts ut. Evidens visar att det inte finns någon helt säker nivå av alkoholbruk, och att de effektivaste åtgärderna är de som riktas till hela befolkningen – inte bara storkonsumenter.
  • Att den svenska regeringen bjuder in till den första globala ministerkonferensen om alkohol, eller drar i gång ett globalt initiativ för alkoholskatt. För att handlingsplanen ska få kraft behövs också den här typen av infrastruktur. 
  • Att WHO:s expertgrupp får i uppdrag att börja utreda möjligheten för vad som bör vara nästa steg: Ett globalt bindande instrument gällande alkohol och alkoholindustrin, liknande den ramkonvention som finns för tobak. 

Sverige har en hög trovärdighet när det gäller alkoholpolitiska frågor i globala forum, men har de senaste tio åren valt att prioritera ner frågan. Nu är det dags att Sverige tar på sig ledartröjan igen – världen förtjänar en bättre alkoholpolitik, och ett bättre skydd mot alkoholindustrins produkter och oetiska metoder.

Gunnar Lundström, internationell chef
IOGT-NTO-rörelsen

Mer läsning