"Dela upp Sida i två delar och satsa på mer stöd till ILO"

Dela upp Sida i två olika delar, öka biståndet till FN:s arbetslivsorgan ILO och återinför systemet med arbetsmarknadsråd. Både fack och arbetsgivare bör ta en större plats i utformandet av framtidens bistånd, skriver Keth Thapper som jobbat för LO och TCO med internationella frågor och bistånd i 33 år som en replik på tidigare debattartiklar i OmVärlden.

Publicerad:

Nu när Matilda Ernkrans har tillträtt som ny biståndsminister så har branschen som vanligt svarat med en mängd önskelistor.

Alla biståndsorganisationer vill föra fram sin syn om vad man ska satsa på och vad som är viktigt. Nu senast förde Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect och Vi-skogen, fram sina önskemål i en debattartikel OmVärlden där hon kräver att regering ska säkerställa att mer klimatfinansiering går till anpassning av låginkomstländers matproduktion. 

I en annan debattartikel skriver Gunnar Lundström, IOGT-NTO-rörelsen att svenska regeringen bör påverka Världshälsoorganisationen WHO  för att förbygga alkoholskador i världen. 

Jag har sett det här varje år under mina 33 år då jag jobbat mycket med biståndsfrågor för LO och TCO. Önskelistorna som kommer varje gång en biståndsminister byts ut. Jag har jobbet länge med dessa frågor och nu när slutat jobba så har jag fått lite distans och vill sammanfatta vad jag kommit fram till i en slutsats; Sida och biståndet behöver reformeras. 

För lite kunskap om arbetslivsfrågor

Sida är enligt mig en koloss på lerfötter. Det finns många på myndigheten som gör ett bra arbete och har ett stort engagemang, men rekryteringen till myndigheten måste breddas.

I dag finns det alldeles för få personer med kunskaper om fackliga- och arbetsgivarfrågor. Fler personer med sådana erfarenheter måste rekryteras.

Myndigheten bör fokusera på utvecklingsbistånd som sin huvudsakliga uppgift. Impact, alltså PÅVERKAN, måste bli det nya ledordet för Sveriges bistånd. Sysselsättning och välfärd är byggstenar för alla samhällen och det måste utvecklas i nära samarbete med parterna på arbetsmarknaden, det vill säga de parter som formar den svenska modellen. 

Det finns goda exempel att bygga på; redan i ”Politik för Global Utveckling” betonades hur viktig en fungerande arbetsmarknad är och att de sociala parterna bör spela en vital roll i biståndet. 

Strax efter det kom Labour Market Dialogue med Svenskt Näringsliv, TCO och LO som svenska aktörer. Långt senare kom Global Deal som har en trepartisk struktur; regeringar, företag och fack. Dessa två exempel är väl värda att bygga vidare på i den reformerade biståndspolitiken.

Min önskelista

För mycket av dagens bistånd är ett passivt givande. Utmaningen och det verkligt svåra är det aktiva biståndet, där aktörerna i landet i fråga alltid ska sitta i förarsätet med det uttalade målet att driva sin egen utveckling och på sikt finansiera verksamheten själva.

Dagens bistånd täcker i princip alla tänkbara områden och det går vare sig att överblicka och än mindre utvärdera. Så kan det inte fortsätta. 

Så, Biståndsminister Matilda Ernkrans, nu har du chansen att reformera och fokusera biståndet. Det här är min önskelista: 

• Dela upp Sida i två delar: den stora delen fokuserar på utvecklingsbiståndet, den mindre delen jobbar med humanitärt och katastrofbistånd i nära samarbete med FN/UNHCR.

• Öka kunskapen på Sida om arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor som i dag är alldeles för låg.

• Återinför arbetsmarknadsråd på de svenska ambassaderna. Kunskapen på marken är för dålig om centrala frågor i länderna.

• Öka biståndet till ILO från de småsmulor som ges i dag. I ett framgångsrikt utvecklingssamarbete är den viktigaste pusselbiten för att påverka långsiktigt och bestående att utveckla den globala arbetsmarknaden. Rätten till ett arbete med bra villkor är grundstenen för att börja bygga välstånd i ett land. 

• Lägg hela flyktingmottagandets kostnader i ordinarie budget och sluta nalla på biståndsbudgeten.

Keth Thapper, tidigare internationell ombudsman på LO och TCO

Mer läsning

Vad gör ni i Kambodja Forum Civ?

Forum Civ stöttar organisationer i ett 70-tal länder. I Kambodja är Panha Sok organisationens regionchef. Hon berättar om varför staten ibland ser på dem som en del av oppositionen. Kring jul- och nyårshelgerna skriver vi om några av alla biståndsprojekt som görs runt om i världen.