Sveriges riksdag, där ledamöterna i tvärpolitiska nätverk för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) kräver ett större fokus på det sexuella våldet i Ukraina.

Sveriges riksdag, där ledamöterna i tvärpolitiska nätverk för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) kräver ett större fokus på det sexuella våldet i Ukraina.

”Det sexuella våldet i kriget i Ukraina måste hamna högre upp på agendan”

Nu krävs krafttag för att få slut på det sexuella våldet i kriget i Ukraina, kräver Riksdagens tvärpolitiska nätverk för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). De vill att frågan om sexuellt våld hamnar högre upp på den politiska agendan.

Dagligen nås vi av horribla berättelser om hur våldtäkt och andra former av sexuellt och könsbaserat våld används som en del av krigföringen i Ukraina. Bevisen kommer till stor del från områden som Ukraina återtagit från Ryssland. Vi, nätverket för sexuell och  reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sveriges riksdag, står enade över partigränserna när vi kräver omedelbara krafttag för att få stopp på det sexuella våldet i kriget i Ukraina.

Från FN-organ, media och lokala organisationer på plats kommer vittnesmål om sexuellt och könsbaserat våld i krigets spår och om hur kvinnor och flickor men även pojkar och män har utsatts och fortsätter utsättas. Nya offer och nya bilder på sargade kroppar kommer till oss som sitter tryggt hemma i tv-soffan och tittar på. Det är svårt att ta in. Kvinnor vittnar också om den nedbrytande, ständigt närvarande oro för att bli utsatt för våldtäkt. I en artikel den 4 april berättar the Guardian om Antonina Medvedchuk, 31 år: “det första hon tog tag i innan hon lämnade Kievs norra förorter dagen då hon hörde bomberna falla och kriget bröt ut var kondomer och sax att använda som vapen för att skydda sig själv”

Antonina är inte ensam och situationen i Ukraina  är inte unik. Det är ett i raden av samtida och historiska exempel där sexuellt våld i konflikt används som ett vapen i syfte att förnedra, kränka och trasa sönder en annan människa. Att kränka flickors, kvinnors eller transpersoners sexualitet och sexuella rättigheter är själva kärnan av det sexuella våldet. Exakt vad som motiverar kränkningar i Ukraina vet vi inte – men vi vet att lidandet är oerhört och att de som överlever kommer att leva med livslånga fysiska och psykiska skador. Det kommer att leda till ett djupt trauma och lidande som kommer att prägla det ukrainska samhället för lång tid framöver.

För flickor och kvinnor är framtvingade graviditeter en konsekvens av våldtäkt i krig. Ukrainska kvinnor vittnar om en desperat jakt på preventivmedel och dagen-efter-piller att använda om de skulle utsättas för våldtäkt. I uppehållen mellan utegångsförbud och bombningarna letar kvinnor efter dagen-efter-piller istället för första-hjälpen-kit. Organisationen International Planned Parenthood Federation (IPPF) rapporterar att det är svårt att få tillgång till preventivmedel och ännu svårare att får tillgång till en säker abort i krigszonerna Ukraina. Det ser inte bättre ut i de angränsande länder som över fem miljoner människor – de flesta kvinnor och barn – flytt till. I Ungern finns flera abortrestriktioner reglerade i lag. Polen, där de flesta flyktingar nu befinner sig, har i det närmaste ett totalförbud. 

Vi, SRHR-nätverket i Sveriges riksdag, har under flera år visat att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en svensk angelägenhet som står över partipolitik. Vi har uppvaktat besultsfattare världen över – de amerikanska presidenterna Joe Biden och Donald Trump, den polska presidenten Duda, ledare för FN-organ och Sveriges regering – med skarpa budskap för att göra det vi kan för varje enskild människas rätt till sin egen kropp och sexualitet.  Nu väljer vi att återigen höja våra röster. Läget i Ukraina är akut. Svenska aktörer har gjort mycket, men arbetet kan bli ännu bättre. I relation till krisens Ukraina vill vi att Sveriges regering verkar för:

• Att SRHR, inklusive rätten att skyddas mot sexuellt och könsbaserat våld och rätten till säker abort, integreras i alla humanitära insatser i Ukraina och i angränsande länder dit framförallt kvinnor och barn flyr. Så är inte fallet idag.

• Att SRHR, inklusive rätten till skydd mot sexuellt och könsbaserat våld, hamnar högst upp på den politiska och finansiella agendan i diskussioner om lösningar och åtgärder kopplat konflikten i Ukraina.

• Att det sker en ökad koordinering mellan FN och andra humanitära aktörer och lokala organisationer i Ukraina och angränsande EU länder. En fungerande samordningsarkitektur finns idag inte på plats. Det gäller även samarbetet med lokala kvinnorätts- och SRHR-organisationer.  

• Se till att överlevare har en central roll när det kommer till att forma effektiva och hållbara lösningar, inte minst när det kommer till att motverka våldets grundorsaker. Långsiktiga lösningar på sexuellt våld i konflikt kräver mångfacetterade och förebyggande insatser som även tar hänsyn till djupt rotade normer kring människors sexualitet och kön. 

• Ett fortsatt stöd till arbetet inom EU och vid den internationella brottmålsdomstolen i Haag för att ställa Ryssland till svars för krigsförbrytelser. 

Diana Laitinen Carlsson, Riksdagsledamot Jönköpings län (S), ordförande för det tvärpolitiska nätverk för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Helena Storckenfeldt, Riksdagsledamot Hallands län (M), vice ordförande
Annika Qarlsson, Riksdagsledamot Västra Götalands län (C) 
Yasmine Posio, Riksdagsledamot Göteborgs kommun (V)
Gudrun Brunegård, Riksdagsledamot Kalmar län (KD)
Juno Blom, Riksdagsledamot Östergötlands län (L)
Camilla Hansén, Riksdagsledamot Örebro län (MP) 

Mer läsning