Socialdemokraternas Morgan Johansson och Olle Thorell kritiserar regeringens förändring av biståndspolitiken.

Socialdemokraternas Morgan Johansson och Olle Thorell kritiserar regeringens förändring av biståndspolitiken.

”Högerns julklapp till de fattigaste är ett lägre bistånd”

I dag den 20 december debatteras biståndspolitiken i riksdagen. Socialdemokraternas Morgan Johansson och Olle Thorell skriver att högerns julklapp till de fattigaste är ett lägre bistånd. 

Utvecklingen i världen går mot större ojämlikhet, ökad hunger, värre klimatkris och allt fler konflikter. Behoven och fattigdomen är större än på mycket länge. Coronapandemin har gjort att många framsteg kastats årtionden tillbaka. Rysslands anfall på Ukraina och krigets följdeffekter har skapat ännu större behov. Sammantaget ökar antalet människor som lever i fattigdom och hungersnöd.

Men högerregeringens julklapp till de fattigaste är att skära ner på Sveriges bistånd med 1,4 miljarder kronor och överge enprocentsmålet. 

Det är ännu ett löftesbrott. I valrörelsen lovade både KD och L att värna enprocentsmålet.

Många frågar sig nu vilka effekter detta får. Rädda Barnen och FN:s barnfond Unicef har varnat för förödande konsekvenser för de barn och familjer som, tack vare svenskt bistånd, fått tillgång till exempel skolgång och sjukvård. 

Det kan handla om flickor som i dag kan gå i skolan i stället för att giftas bort i tioårsåldern. Det kan handla om mammor som får tillgång till vaccin för sina barn för sjukdomar vi i Sverige knappt vet existerar. Det kan handla om FN:s livsmedelsprogram som har till uppdrag att utrota hunger och se till att människor i krig och på flykt får något att äta.

Vi vet ännu inte detaljerna i nedskärningarna, men just FN verkar högerregeringen vara särskilt intresserad av att ge sig på. Detta i en säkerhetspolitiskt orolig tid, med ett fullskaligt krig i vårt närområde, en akut klimatkris och ökad global fattigdom. 

Att i det läget försvaga FN är både fel och kontraproduktivt. 

För oss socialdemokrater är solidariteten självklar. Sverige ska fortsätta bidra till att människor runt om vår värld kan ta sig ur fattigdom. Dessutom behövs ett ökat klimatbistånd. Utvecklingsländer måste få både ekonomiskt och tekniskt stöd för att genomföra klimatåtgärder och medel att anpassa sina samhällen till klimatförändringarna. 

Tyvärr har högerregeringen gjort Sverige till en bromskloss i klimatomställningen istället för ett föregångsland, och politiken verkar styras av klimatförnekarna i SD. Det väcker uppseende i hela världen.

I och med regeringsskiftet övergav Sverige också den framgångsrika feministiska utrikespolitiken, som ett antal andra länder, t ex Tyskland, Frankrike och Kanada, anslutit sig till.

Det är ett svek mot flickor och kvinnor globalt, och särskilt allvarligt mot bakgrund av att kvinnors rättigheter utmanas allt mer av högerextrema och religiösa fundamentalister. Det gäller till exempel aborträtten och rätten till skolgång.

Vi socialdemokrater anser tvärtom att fokus på kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser är viktigare än någonsin. 

När högerregeringens biståndsnedskärningar blev kända, tog vi socialdemokrater initiativ till en offentlig hearing i riksdagen. Kritiken mot regeringen från civilsamhället var stenhård. Petra Tötterman Andorff, ordförande för Concord och generalsekreterare för Kvinna till Kvinna, uttryckte det som att ”nu tar Sverige av sig den globala ledartröjan”.

Tyvärr valde biståndsminister Johan Forssell (M) att inte delta i hearingen, uppenbarligen helt ointresserad av att ta del av kritiken och de förväntande konsekvenserna av de förslag han lagt. Det är nonchalant.

I dag, den 20 december, debatterades biståndspolitiken i riksdagen. Vi socialdemokrater föreslår ytterligare 2,5 miljarder kronor i bistånd, och en stegvis återgång till enprocentsmålet. 

FN måste stärkas och klimatbistånd och stöd till kvinnors och flickors rättigheter måste öka. Vi kommer att fortsätta att vara en stenhård kritiker av den nedskärningspolitik som högerregeringen nu lanserat. 

Morgan Johansson (S), vice ordförande i riksdagens utrikesutskott
Olle Thorell (S), ledamot i riksdagens utrikesutskott, ansvarig för biståndsfrågor

Läs replikerna: