Sara Kukka Salam och Jesper Enerot från Socialdemokrater för tro och solidaritet kritiserar Sverigedemokraternas och Moderaternas förslag att spara på biståndet.

Sara Kukka Salam och Jesper Enerot från Socialdemokrater för tro och solidaritet kritiserar Sverigedemokraternas och Moderaternas förslag att spara på biståndet.

”Hotet mot svensk välfärd kommer inte från fattiga i andra länder”

SLUTREPLIK: I ett svar på en debattartikel skriver SD att biståndet är ineffektiv och ibland , som i Afghanistan, kontraproduktivt. Nu svarar Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Aron Emilsson och Mats Nordberg kunde inte ha tydliggjort skillnaderna mellan Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas utrikespolitiska vision bättre. Till skillnad från Sverigedemokraterna och de högerkonservativa vill vi bevara principen om att en procent av Sveriges Bruttonationalinkomst, BNI, ska gå till bistånd och vi menar att det är fullt möjligt att samtidigt höja fattigpensionärernas pensioner och satsa mer på den svenska infrastrukturen, vilket den socialdemokratiska regeringen i praktisk handling visat.

Det är möjligt att ha två bollar i luften samtidigt.

Att påstå att bistånd i vissa fall, så som i Afghanistan, gjort världen sämre är ett magstarkt argument där kunskapen om de svenska framgångarna lyser med sin frånvaro. Här tåls det att påminna om att svenskt bistånd i Afghanistan bidrog till att andelen flickor som går i skolan ökade från nära 0 till 39 procent de senaste tjugo åren, mödradödligheten har mer än halverats, inkomsten per capita ökade med 75 procent mellan 2001 och 2018, och andelen som fått tillgång till el ökade från 22,3 till 97,7 procent mellan 2005 och 2019.

Hotet mot svensk välfärd och hotet mot fattigpensionär är inte fattiga i andra länder. Hotet är den ekonomiska ojämlikheten. Världens rikaste procent äger mer än dubbelt så mycket som 6,9 miljarder människor. Det är denna grupp som måste bidra mer för jämlikheten ska öka.

Hade ni verkligen brytt er om fattigpensionärerna hade ni kunnat rösta för, och inte emot, att höja deras garantipension. Och hade ni verkligen funnit fattigdomen problematisk hade ni föreslagit en annan politik än att ta från en fattig grupp för att istället ge till en annan. Att de högerkonservativa och Sverigedemokraterna nu vill frångå ”enprocentmålet” är en tragisk utveckling för det globala biståndsarbetet.

Sara Kukka Salam
Ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet

Jesper Eneroth
Vice ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet

Mer läsning