Emma Lygnerud Boberg, genusrådgivare och programansvarig för Belarus på IMS, International media support (IMS).

Emma Lygnerud Boberg, genusrådgivare och programansvarig för Belarus på IMS, International media support (IMS).

"Nordiska rådets ogenomtänkta beslut tillintetgör civilsamhället i Belarus"

Det Nordiska ministerrådet ska avbryta alla program, projekt och aktiviteter som stödjer det belarusiska civilsamhället och oberoende medier. Beslutet tillintetgör det sista av det civila samhället där. Det är ogenomtänkt och måste omedelbart upphävas så att projekt som verkar för en demokratisk utveckling kan stödjas.

I nästan tre decennier har belarusiska oberoende medier och civilsamhället utfört sitt arbete i kampen för demokrati i en mycket repressiv miljö. Sedan presidentvalet 2020 har situationen stadigt förvärrats.

Trots förtryck, förföljelse, blockering av webbsidor, likvidering av hundratals icke-statliga organisationer och knappa resurser har civilsamhället fortsatt kämpa för demokrati och oberoende medier har försett belarusiska medborgare med objektiva nyheter och information. Tusentals aktivister och journalister har tvingats lämna landet men fortsätter sitt arbete i exil för ett framtida demokratiskt Belarus. 

Nordiska ministerrådet vill skicka en politisk signal om att Rysslands invasion av Ukraina och Belarus deltagande i invasionen är oacceptabel, men konsekvenserna av att avbryta samarbetet med civilsamhället och oberoende medier i Belarus är att den Belarusiska regimen stärks ytterligare och att dokumentationen av brott mot mänskliga rättigheter och rapportering om vad som händer i landet begränsas. Belaruser kommer inte kunna få tillgång till objektiv och verifierad information om händelser i landet och regionen och tvingas i stället att förlita sig på belarusisk och rysk statspropaganda som informationskällor. 

I ett pressmeddelande meddelade de nordiska samarbetsministrarna att de "står tillsammans i solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket", samtidigt som de avbryter stödet till Belarus. Oberoende belarusiska medier har ägnat mer än 75 procent av sin bevakning till kriget och den humanitära katastrofen i Ukraina. Dessa är medier som också når ut i Ryssland. Att stoppa stödet till det belarusiska oberoende medier undergräver därmed den oberoende rapporteringen av kriget. 

I takt med att informationen inifrån Belarus begränsas kommer också omvärldens rapportering och intresse för landet att minska. Det riskerar att leda till att situationen i landet faller i glömska hos dem som har makt att påverka, och att den Belarusiska diktaturen förstärks ytterligare. 

Rådets ministrar måste därför omedelbart upphäva detta ogenomtänkta beslut och välja att stödja projekt som verkar för en demokratisk utveckling i landet.

Emma Lygnerud Boberg, genusrådgivare och programansvarig för Belarus hos International Media Support (IMS) 

Mer läsning