Jennifer Widmo, generalsekreterare Sverige och Sudipta Kumar, landschef ActionAid Afghanistan

Jennifer Widmo, generalsekreterare Sverige och Sudipta Kumar, landschef ActionAid Afghanistan

”Omvärlden får inte blunda när den humanitära krisen i Afghanistan fördjupas”

Sanktioner har tidigare förhindrat leveranser av livräddande bistånd till Afghanistan. Vi har inte råd att låta det hända igen. Sverige och övriga världen måste göra allt vi kan för att akuta förnödenheter når fram till de människor som förblir kvar i landet och som drivits från sina hem, skriver två representanter för Action Aid. 

Publicerad:

Tragedin som utspelat sig i Afghanistan den senaste tiden är en katastrof som världen inte kan blunda inför. En humanitär kris håller snabbt på att fördjupas i landet, den äger rum på gator inne städerna och i stadskärnor dit hundratusentals människor har sökt sig för skydd och säkerhet. Situationen förändras snabbt och oron och osäkerheten är stor.

Siffror från FN anger att 676 000 afghaner är på flykt inom landet sedan början av augusti och att antalet kommer att stiga dramatiskt. ActionAid arbetar för att nå ut med mat och förnödenheter till de mest utsatta människorna i områdena kring Mazar E Sharief, Herat och Kabul, dit tiotusentals människor har tagit sig för att söka säkerhet. Familjer sover i övergivna byggnader, moskéer, skolor och läger. Majoriteten är kvinnor och barn. Det finns ingen tillgång till säkra toaletter och ammande mödrar har ingenstans att ge sina barn mat.

I ett av lägren som vi ger stöd till i Mazar fick vi veta att 300 familjer delar på en enda toalett. Tält avsedda för 10 personer används av 50. Mat är också en påträngande oro för många eftersom svår torka, låga inkomster på grund av covid-19 och pågående arbetslöshet redan orsakat en livsmedelskris i landet. Priserna på ris, kött och olja har fördubblats. Ett kilo olja har gått upp från 70 till 150 afghani.

Då banker och vissa marknader förblir stängda råder det även stor osäkerhet om vilka möjligheter som finns till att kunna vända utvecklingen. För många som lämnat sina hem är det heller inte ett alternativ att återvända eftersom det inte finns något att återvända till. På grund av striderna tvingades människor lämna sina hem mitt under odlingssäsongen, vilket gör att de inte har något att skörda och därmed varken mat eller inkomst, många förlorade även sina hem i striderna. 

ActionAid har verksamhet i sju provinser i Afghanistan. Vi har även tidigare bedrivit verksamhet under liknande omständigheter och gör nu allt vi kan för att fortsätta arbeta för och tillsammans med de samhällen vi stöder. Tack vare starka relationer med lokala partners och samhällen har verksamheten kunnat fortsätta, så även arbetet för flickors och kvinnors rättigheter. Den rådande utvecklingen och de förhållanden som familjer lever under i överfulla läger, gör dock att oron ökar för att än fler även löper risk för att smittas av covid-19 samtidigt som hunger och undernäring eskalerar. 

Mat, akutboende, sjukvård, vatten, sanitet och hygien är de mest angelägna prioriteringarna. Samtidigt ser vi att de befintliga lagren av livsmedel och viktiga föremål som filtar och hygienpaket för flickor och kvinnor är mycket begränsade. Biståndsorganisationernas verksamhet har störts av gränsstängningar och bankstängningar även om leveranser nu har börjat komma in till Kabul.

Afghanistan är beroende av utländskt bistånd och stöd. Afghanistans befolkning befinner sig i en akut kris och det är därför helt avgörande att sanktioner inte blockerar eller stannar upp livsviktiga insatser så som vi tidigare har sett ske. Situationen är brådskande och vi har inte råd att låta livräddade insatser för människor som lever i en extremt utsatt situation försenas eller förhindras. 

Den stora majoriteten afghaner kommer att förbli kvar i Afghanistan. Hundratusentals kommer vara på flykt i sitt eget land, och majoriteten av dessa människor är flickor och kvinnor. Vi är fortfarande flera organisationer som bedriver verksamhet inne i Afghanistan. Vi ser med egna ögon de förödande effekter som omvärldens sanktioner har på människor i landet. Därför måste all kraft läggas på att se till att nödvändig hjälp och bistånd når fram och att organisationer på plats kan fortsätta sitt livsviktiga uppdrag i landet Världens ledare, inklusive den svenska regeringen, måste göra allt de kan för att säkerställa ett fortsatt stöd till Afghanistans befolkning för att förhindra en ännu större humanitär katastrof i landet. 

Sudipta Kumar, landschef ActionAid Afghanistan 

Jennifer Vidmo, generalsekreterare ActionAid Sverige

Mer läsning

EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen

”Vaccinrättvisa är en geopolitisk nödvändighet”

Som Team Europe måste vi infria löftet om att stödja låg- och medelinkomstländer genom att dela med oss av över 250 miljoner doser före årets slut. Så här långt har EU-länderna endast delat med sig av ungefär 50 miljoner doser. Nu är det dags att fullgöra detta åtagande, skriver EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen.