Lars Adaktusson, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson, Kristdemokraterna

Lars Adaktusson, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson, Kristdemokraterna

”Regeringen måste stoppa vapenexporten till krigets Jemen”

Export av krigsmateriel ska bara ske till demokratiska stater, inte till offensivt krigförande länder, som till exempel Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson, Lars Adaktusson, vill att exporten till dessa två länder stoppas.

Publicerad:

Med ena handen delar regeringen ut bistånd och mäklar fred. Med den andra säljer man vapen till de stridande parterna. 

Dubbelmoralen måste få ett slut. Vi kristdemokrater kräver ett stopp för vapenexporten till länder som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, så länge som det fasansfulla kriget i Jemen pågår.

Inbördeskriget i Jemen, som av FN har kallats världens största humanitära katastrof, har pågått sedan 2014 och skördat mer än 230 000 människoliv. Det råder stor brist på mat, mediciner och bränsle i landet. 

Fler än 24 miljoner människor, över 80 procent av befolkningen, är i akut behov av humanitärt stöd. Många av dem är barn.

Kriget är en del av en större konflikt mellan Saudiarabien och Iran, som genom sina lokala ombud söker stärka sin maktställning i regionen.

Sverige spelar en aktiv roll som fredsmäklare i Jemen. Under Sveriges och FN:s ledning möttes parterna 2018 till förhandlingar i Rimbo norr om Stockholm. Det här var ett viktigt initiativ för att försöka få till en politisk lösning på konflikten. 

Sidas humanitära stöd till Jemen uppgick ifjol till cirka 462 miljoner kronor. Utrikesdepartementet själva beskriver Sveriges engagemang och roll i den internationella stödinsatsen till Jemen som ”uppskattad”.

Samtidigt talar regeringens egna siffror ett helt annat språk. Från 2019 till 2020 ökade omfattningen av den svenska vapenexporten till Förenade Arabemiraten kraftigt, från 1,3 till 3,2 miljarder kronor. Detta gör emiraten till den största mottagaren av svensk krigsmateriel. 

En stor del av summan gick till förstärkningar av Saabs luftburna radarsystem GlobalEye. Fredsforskningsinstitutet Sipri konstaterar att den här typen av system kan komma att användas för att upprätthålla den blockad av Jemen som hindrar förnödenheter från att nå civilbefolkningen.

När det gäller Saudiarabien, så har regeringen beviljat leveranser av krigsmateriel dit som kan användas i strid.

Efter påtryckningar från bland andra Kristdemokraterna infördes 2018 ett demokratikriterium för prövningen av svensk krigsmaterielexport. Denna bedömningsgrund riskerar att kringgås genom att mottagarlandet gör beställningar på så kallade följdleveranser, där svenska företag tillåts exportera reservdelar och ammunition, och därmed fullfölja redan ingångna avtal med diktaturer. Vi kristdemokrater varnade för detta scenario när de nya kriterierna infördes.

Det finns dock en möjlighet att stoppa redan beslutade affärer, om den politiska viljan finns. I oktober 2019 beslutade Inspektionen för strategiska produkter (ISP) att stoppa exportmateriel till Turkiet, med anledning av landets militära offensiv i norra Syrien. Enligt myndigheten grundade sig beslutet i att regeringen var tydlig med att landets agerande stod i strid med humanitär rätt och att man inom EU verkade för ett vapenembargo.

Det är allvarligt att regeringen ser mellan fingrarna på att svenska företag exporterar vapen till stridande parter i inbördeskrigets Jemen. Det riskerar att urholka vår trovärdighet som en röst för demokrati, mänskliga rättigheter och fred i världen. 

Kristdemokraternas linje är tydlig. Vi menar att export av krigsmateriel ska begränsas till demokratiska stater och inte gå till offensivt krigförande länder eller till stater där det förekommer systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter.

Därför är det hög tid att regeringen ser över möjligheten att stoppa export och följdleveranser av krigsmateriel till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, så länge kriget i Jemen fortgår.

Mer läsning