Sara Kukka Salam och Jesper Enerot från Socialdemokrater för tro och solidaritet kritiserar Sverigedemokraternas och Moderaternas förslag att spara på biståndet.

Sara Kukka Salam och Jesper Enerot från Socialdemokrater för tro och solidaritet kritiserar Sverigedemokraternas och Moderaternas förslag att spara på biståndet.

”SD och M vill slakta biståndet – och notan ska betalas av de fattigaste”

Sverigedemokraterna och Moderaterna vill slakta biståndet för att finansiera skattesänkningar. Notan ska betalas av världens fattiga, hävdar Sara Kukka Salam och Jesper Enerot på Socialdemokrater för tro och solidaritet i en debattartikel.

Sverigedemokraterna och Moderaterna går till val på att skrota principen om att 1 procent av Sveriges Bruttonationalinkomst, BNI, ska gå till bistånd till världens fattigaste människor. Deras slakt av biståndsbudgeten handlar om en vilja att finansiera fortsatta skattesänkningar och låta världens fattigaste ta notan. Det är inte bara osolidariskt, det är en direkt skadlig politik. Biståndet spelar en viktig roll i världens gröna omställning, i att bekämpa fattigdom, för att stärka demokratisering och för att förhindra krig. 

Moderaterna och Sverigedemokraternas förslag om att sänka biståndet skildrar en visionslös utrikespolitik och bristande kunskaper om biståendets effekter. M och SD har vid flera tillfällen gett i uttryck för att biståndet är ineffektivt, bör reduceras och enbart bör fokusera på humanitärt bistånd. Detta säger de samtidigt som det svenska biståndet, så sent som 2020 och 2021, rankades högst i världen av Commitment for Development (CDG). Under bara 2021 bidrog Sverige till att 880 människorättsförsvarare och journalister sattes i säkerhet i Afghanistan, till att 12 000 flickor som utsatts för kvinnlig könsstympning i Etiopien fick vård och rådgivning och till att information om barnäktenskap och covid-19 kunde spridas till 500 000 personer i Bangladesh. Biståndet gör skillnad. 

Med hjälp av Sveriges bistånd tog världen flera steg i hållbarhetens riktning när soldrivna vattenpumpar uppfördes på flera platser i världen och tillgången till förnybar el ökades i Afrika. Svenskt bistånd har även stöttat civila krafter för demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland. Vi var en del i arbetet att möjliggöra för att fler barn att ska kunna gå i skolan. Under 2021 innebar att 32,7 miljoner fler barn kunde påbörja sin utbildning. Listan på vad vårt bistånd har bidragit till under enbart förra året är ofattbart lång – och det ska vi vara stolta över. Sveriges enprocentsmål ger ingjuter hopp och ger verktyg till människor runtom i världen att skapa sig ett liv fritt från fattigdom. Att vi nu måste slå vakt om det är inte annat än skamligt.

Det är alltså nu när spannmåls- och elpriser skjuter i höjden, den globala fattigdomen ökar, allt fler människor lever i auktoritära regimer, miljö-och klimatkatastrofer uppenbarar sig en efter en och efterfrågan på MSB:s krisbroschyr ökat med tusen procent som de högerkonservativa vill reducera biståndet. Det är en kortsiktigt och protektionistisk utrikespolitik som riskerar att förvärra de globala katastroferna och försvaga möjligheten till en hållbar förändring.   

Också Sverige gynnas av att andra länder är välfungerande, konfliktfria och att de utvecklas i en demokratisk riktning och där mänskliga rättigheter respekteras. Biståndet är ett viktigt verktyg för att åstadkomma detta. När de högerkonservativa nu vill sänka biståndet genom att skrota principen om ”enprocentmålet”, skrotas även möjligheterna att påverka kvinnors utbildningsmöjligheter, främja oppositionella krafter i Ryssland och förebygga krig och konflikt. Det är en visionslös utrikespolitik som varken gynnar Sverige eller världen. 


Sara Kukka Salam
Ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet

Jesper Enerot
Vice ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet

Mer läsning