Anna Sundström, generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center, är tillsammans med Europarlamentariker Evin Incir (S) och riksdagsledamot Annika Strandhäll (S) orolig för Moderaternas biståndspolitik.

Anna Sundström, generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center, är tillsammans med Europarlamentariker Evin Incir (S) och riksdagsledamot Annika Strandhäll (S) orolig för Moderaternas biståndspolitik.

”Slakten av biståndsbudgeten handlar om att finansiera skattesänkningar”

Moderaterna fokuserar på fel saker, slaktar biståndet och låter världens fattiga betala. Det svarar riksdagsledamot Annika Strandhäll (S), Europarlamentarikern Evin Incir (S) och Olof Palmes Internationella Centers generalsekreterare Anna Sundström i en slutreplik om biståndspolitiken.

Det finns stora skiljelinjer i svensk biståndspolitik slår Moderaterna fast i sin replikvår debattartikel. Visst verkar Moderaterna i teorin dela vår oro över den demokratiska tillbakagången, den växande fattigdomen, utsattheten och de ökade humanitära behoven till följd av coronapandemin. Men att det är mot denna bakgrund som Moderaterna vill strypa biståndet är svårbegripligt.

Snacket om irrationell styrningsmodell och att biståndet fokuserar på fel saker syftar till att legitimera Moderaternas förslag om en omedelbar 30-procentig budgetsänkning och att avskaffa utvecklingsbiståndet helt till 2030. I sin iver att misstänkliggöra biståndet blundar dessutom Moderaterna för att svenskt utvecklingssamarbete enligt Committment for Development (CDG) index 2020 är bäst i världen.

CGD:s årliga mätning konstaterar dessutom att Sveriges prestationer rankas absolut högst inom framförallt utvecklingsfinansiering, migration och handel. Strävan efter att ständigt utveckla och förbättra biståndet är en stark drivkraft både hos biståndsmyndigheten Sida och samtliga aktörer inom det svenska utvecklingssamarbetet.

I sin argumentation om varför enprocentsmålet ska slopas slår Moderaterna knut på sig själva. Moderaterna menar att enprocentsmålet gör biståndet ryckigt och försvårar långsiktig planering. Samtidigt ser de inga problem med att föreslå ett utgiftsmål om två procent för militären.

Inte heller verkar det finnas något svar på varför det är problematiskt när Moderaterna accepterat FN:s biståndsmål på 0,7 procent. Slakten av biståndsbudgeten handlar helt enkelt om att finansiera fortsatta skattesänkningar och låta världens fattiga ta notan.

Vi socialdemokrater är stolta över att vi lägger en hundradel av vårt växande välstånd i Sverige på utveckling i andra delar av världen, det har vi definitivt råd med och problemen globalt kräver det.

Annika Strandhäll (S), biståndspolitisk talesperson och riksdagsledamot

Evin Incir (S), Europaparlamentariker

Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center