Liberalerna Gulan Avci och Martin Melin försvarar regeringens biståndspolitik.

Liberalerna Gulan Avci och Martin Melin försvarar regeringens biståndspolitik.

”Socialdemokraterna borde kolla sig själva i spegeln”

Socialdemokraterna ägnar sig åt skrämselpropaganda och dubbelmoral då de kritiserar regeringens biståndspolitik, skriver Liberalerna Gulan Avci och Martin Melin i en replik på en debattartikel i OmVärlden.

Moral är bra men dubbelmoral är inte alltid dubbelt så bra. Morgan Johansson och Olle Thorell borde kolla sig själva i spegeln innan de kritiserar regeringens biståndspolitik. 

Liberaler har alltid stått för humanism och medmänsklighet. Vi vet att en ojämlik värld är en farlig värld. En värld med fattigdom, förtryck och krig riskerar att leda till att fler människor tvingas på flykt. De flesta av världens fattiga är kvinnor, och flickors rätt till skolgång är inte en självklarhet i stora delar av världen.

Samtidigt har det humanitära läget i världen aldrig varit mer allvarligt. Enligt FN är för  närvarande 310 miljoner människor i behov av humanitärt stöd vilket är det  högsta antalet någonsin. Om antalet människor som är i behov av humanitärt stöd skulle bo i ett land skulle det vara det fjärde största landet i världen. Samtidigt pågår ett krig i Europa. Ett krig där det demokratiska Ukraina försvarar sig mot Ryssland och en totalitär som inte skyr några medel för att krossa Ukraina som en självständig stat och dess folk.

Den nuvarande liberala regeringen kommer vara världens fjärde mest generösa biståndsgivare och den mest generösa i hela Norden. Detta samtidigt som vi effektiviserar biståndet. Den nya inriktningen för svenskt bistånd innebär även att fler aktörer kan bidra mer till internationell hjälpverksamhet genom att skattereduktion för gåvor för juridiska personer införs. 

Låt oss ge fem konkreta exempel på den biståndspolitik som regeringen nu bedriver. 

  1. Vi sätter en tydlig treårsram på 56 miljarder kronor som skapar en större förutsägbarhet och långsiktighet för biståndsorganisationer.
  2. Vi genomför det största hjälppaket som en svensk regering någonsin gett till Ukraina. Faktum är att det är större än de tidigare åtta stödpaket som den tidigare socialdemokratiska regeringens presenterade.
  3. Vi slutar göda auktoritära diktaturers fickor genom att skapa fler bilaterala samarbeten direkt med viktiga aktörer inom civilsamhället.
  4. Tydliga prioriteringar för kvinnor, flickor, fattigdomsbekämpning, stöd till människorättsaktivister och demokratikämpar. 
  5. Sverige är och förblir en stor givare avseende klimatbistånd. Den globala klimatfinansieringen måste öka och regeringen kommer att bidra till det i ökande grad. Därför kommer det svenska klimatbiståndet att utökas och effektiviseras.  


Det är en biståndspolitik som kommer göra skillnad på riktigt. Skillnad för de mest utsatta människorna och som bidrar till demokratisering samt stärker de mänskliga rättigheterna. Men Morgan Johansson och Olle Thorell ägnar sig istället åt skrämselpropaganda. Om de nu är så oroliga, varför värnar inte Socialdemokraterna själva enprocentmålet redan nu? När de själva handlar går det emot det som man skriver i sin artikel. Det är en dubbelmoral som inte är anständig svensk politik eller hjälper utsatta människor i världen.

Låt oss ge ett annat exempel på den socialdemokratiska dubbelmoralen. Under sin tid vid regeringsmakten tog de en tredjedel av biståndspengarna för att bekosta mottagandet av flyktingar, så sent som i våras tänkte de även ta från de allra fattigaste för att bekosta mottagande av ukrainska flyktingar. Den socialdemokratiska feministiska regeringen gjorde det till vana att vid varje flyktingvåg ta av biståndspengar som ska gå till demokrati och jämställdhetsfrämjande insatser. Under deras tid vid makten var Sverige flera gånger den största mottagaren av Sveriges internationella bistånd. Vi väljer istället att sätta ett tydligt tak för avräkning på åtta procent.

Liberalerna kommer fortsätta ta kampen mot ofriheten som finns världen över. Vi gör det genom en biståndspolitik som sätter de mänskliga fri- och rättigheterna i första rummet. Där vi fortsätter Sveriges stolta tradition av internationellt arbete och solidaritet med världens fattigaste.

Gulan Avci (L), partisekreterare
Martin Melin (L), utrikespolitisk talesperson

Mer läsning