Gudrun Brunegård (KD).

Gudrun Brunegård (KD).

”Socialdemokraterna sprider dimridåer om biståndet”

Anfall är bästa försvar, säger ordspråket. När de båda socialdemokraterna Morgan Johansson och Olle Thorell påstår att ”regeringens julklapp till de fattigaste är lägre bistånd”, så är det ett försök att dölja sitt eget partis dunkla förehavanden, skriver Gudrun Brunegård (KD) i en replik på en debattartikel i OmVärlden.

Kristdemokraterna förespråkar ett generöst och effektivt bistånd. Oberoende utvärderingar har visat att biståndet har blivit allt för spretigt och uppsplittrat, vilket gör det svårt att överblicka och utvärdera. Det finns därför behov av att reformera det, så att vi säkert kan se att varje krona går dit där den gör mest nytta. 

KD, M, L och SD har kommit överens om att hålla biståndet på en nivå om 56 miljarder kronor i tre år. Detta parallellt med en reformagenda för att effektivisera biståndet samt att ett tak på åtta procent införs för hur stora avräkningar man får göra för flyktingmottagande i Sverige. 2023 går 0,88 procent av årets BNI till bistånd. Sverige kvarstår därmed som ett land i internationell toppklass. Endast Luxemburg överträffar i hur stor andel av BNI som går till bistånd. För biståndsorganisationerna ger detta större långsiktighet och planerbarhet än vad Socialdemokraterna kunnat leverera det senaste året. 

I våras ryckte den förra, socialdemokratiska regeringen utan förvarning undan 18 procent av Sidas limitar för bistånd. Det drabbade civilsamhällesorganisationerna med i snitt 38 procent. 

När man nu granskar S-budgeten för 2023 kan man konstatera att de inte förmår avsätta mer än 0,91 procent av BNI till biståndet, det vill säga endast 0,03 procentenheter mer än regeringens budget. Detta trots att de inte behövt förhandla med några andra partier. Viljan att hålla fast vid enprocentmålet till bistånd tycks helt enkelt inte finnas, trots alla fagra ord. 

I praktiken bedriver alltså Socialdemokraterna ett dubbelspel. De låter påskina att de är biståndets försvarare och antyder att regeringspartierna skulle vara beredda att skära ned på en rad behjärtansvärda områden. Samtidigt har de själva gjort drastiska hugg, som drabbat både demokratikämpar, människorättsförsvarare och arbetet för kvinnors rättigheter. Johansson och Thorell tycks tro att deras egen nedprioritering av biståndet till 0,91 procent har passerat under radarn, men Socialdemokraterna har genom sitt agerande i år visat sig vara en opålitlig partner för biståndsorganisationerna att luta sig mot. 

Som kristdemokrat är jag stolt över att vi har fått med oss övriga partier i regeringsunderlaget på den reformagenda och de tematiska prioriteringar som vi förespråkar i vårt biståndspolitiska program; fattigdomsbekämpning och hälsoinsatser för de allra mest utsatta, demokratibistånd till människorättsförsvarare och demokratikämpar, utökat och effektiviserat klimatbistånd samt kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter. Andelen bistånd som kanaliseras via civilsamhället ökar. Det multilaterala samarbetet ska fokuseras till de organisationer som arbetar med de tematiska prioriteringarna, samt med humanitär flyktinghjälp och barns rättigheter. Större tonvikt på bilaterala och multibilaterala insatser för ökad insyn och styrning över inriktning, genomförande och uppföljning. Vidare görs en särskild satsning på insatser för att skapa förutsättningar för fria val. 

Denna lista över prioriterade områden ger trygghet och tilltro till att regeringen månar om ett fortsatt generöst bistånd och har en plan för hur det ska reformeras för att bli än mer effektivt, trots den oro som valets bittra förlorare försöker sprida. 

Gudrun Brunegård (KD), biståndspolitisk talesperson

Mer läsning