"Stora partier vill kapa biståndet – det duger inte om Sverige ska vara en positiv kraft"

Utvecklingen i världen går åt fel håll. Människor blir fattigare, klimatet varmare och fler lever i förtryck. Fria länder som Sverige behöver göra mer för att vända trenden. Ändå vill stora partier kapa biståndet, när vi istället borde maximera dess resultat, skriver Centerpartiets Kerstin Lundgren och Magnus Ek.    

Det är en bitter sanning, men världen är inte på väg åt rätt håll. Efter många år när andelen fattiga minskade har coronapandemin slagit fattigdomsbekämpningen i spillror. Lockdowns och brutna handelskedjor har drabbat de redan utsatta allra hårdast. Rysslands anfallskrig i Ukraina har fört med sig en livsmedelskris som slår stenhårt mot redan skakade länder och ekonomier. Klimatförändringarna förstör livsvillkoren för både människor och djur, och kommer att kräva en snabb omställning inte bara här i Sverige, utan av hela världsekonomin. Villkoren för både demokrati, frihet och jämställdhet minskar försämras världen över, särskilt när där auktoritära ledare slagit slår ned på oppositionella och minoriteter i pandemins spår. Det vi behöver fråga oss är vad Sverige kan göra för att hjälpa till att vända trenden?

Vi kan inte göra allt, men Sverige och andra fria, välmående länder har ett moraliskt ansvar att försöka minska miljöförstöring, förtryck och fattigdom. Det ligger också starkt i vårt intresse att göra det. Vill vi se en fattigare och farligare värld, eller fler fria människor i fria samhällen? Samhällen som inte bara är handelspartners, utan också partners för en demokratisk och hållbar utveckling? I det här läget, när världen behöver mer engagemang från länder som vårt, vill de tre stora partierna kapa ett av våra viktigaste verktyg för förändring – det svenska biståndet.

Moderaterna går till val på att sänka biståndsbudgeten med så mycket som 30 procent. SD vill inte vara sämre, utan föreslår att kapa hälften. Varannan krona vi investerar i global hållbar utveckling ska bort. Det här duger inte om Sverige ska vara en positiv kraft i världen. 

Det blir inte bättre av att Socialdemokraterna, som vill bibehålla enprocentsmålet, gjort historiskt stora avräkningar i årets biståndsbudget. Avräkningar har gjorts förut, men i år på ett sätt som drabbat svenska biståndsaktörer stenhårt, och skapat en stor osäkerhet för våra samarbetspartners runtom i världen. 

I stället måste nästa regering värna enprocentsmålet och göra allt för att maximera effekten av varenda biståndskrona. Centerpartiet har redan föreslagit att biståndet ska fokuseras mer till klimat, att lyfta människor ur fattigdom, jämställdhet och till att stärka demokratin i världen. Vi vill också se ett större fokus på resultat och på att utveckla det bilaterala utvecklingssamarbetet. Vi vill koppla in akademin, civilsamhället och näringslivet mer än i dag och vi vill se att nytänkande och innovation ska visa vägen mot nya former av bistånd. Både för att stärka folkförankringen för det svenska biståndet, och för att öka resurserna som investeras i hållbar utveckling. Vi vill att Sverige tar en ledarroll i EU för att vässa EU:s bistånd, och säkerställa att det faktiskt går till utveckling och att minska förtrycket i världen.

Det är viktigt att svara på hur mycket Sverige ska investera i hållbar utveckling. Vårt svar är att värna biståndet när andra vill kapa det. Men lika viktigt är att ha ett svar på hur vi ska kunna få ut mer resultat av varje investerad krona. Sverige kan mer, och Sverige ska göra mer. För hela världens bästa. 

Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson (C)
Magnus Ek, biståndspolitisk talesperson (C)           

Mer läsning