Louise Lindfors, generalsekreterare, och Annika Lillemets, policyrådgivare, på Afrikagrupperna vill att Sverige jobbar aktivt mot barnarbete genom ett FN-initiativ för bindande krav på företag. 

Louise Lindfors, generalsekreterare, och Annika Lillemets, policyrådgivare, på Afrikagrupperna vill att Sverige jobbar aktivt mot barnarbete genom ett FN-initiativ för bindande krav på företag. 

”Sverige bör stötta bindande krav på företag även på FN-nivå”

Att Sverige stöttar en EU-lag som ska hålla företag ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter räcker inte. Det menar organisationen Afrikagrupperna som vill att Sverige och EU också stöttar ett FN-initiativ på området.

Publicerad:

Åtta unga män från Mali föll offer för trafficking och slavarbete på kakaoplantager i Elfenbenskusten när de var barn. Nu stämmer de sju av världens största chokladföretag i en domstol i USA.

Systematiskt utnyttjande av barn som arbetskraft inom kakaoproduktionen har länge varit ett enormt problem. Det handlar om tungt och farligt arbete där barnen bland annat tvingas hantera machete och giftiga bekämpningsmedel.

Om deras underleverantörer istället anställt vuxna, avlönade arbetare på rimliga villkor hade de helt enkelt inte kunnat erbjuda kakao till så låga priser. Chokladjättarna äger själva inte kakaoplantager, men enligt stämningen ska de ha vetat om vad som pågick och därmed gjort sig skyldiga till bland annat medhjälp till grova brott mot mänskliga rättigheter.

Tidningen Washington Post frågade 2019 några av världens största chokladföretag vad de gjorde för att få stopp på problemet, men ingen av dem kunde garantera att alla deras produkter var fria från barnarbete. Svaren visade att de inte har kontroll över sina leverantörskedjor. Mondelēz, som äger bland annat Cadbury, Toblerone och svenska Marabou, svarade att de bara kunde spåra ungefär 45 procent av sin kakao.

Under hot om tvingande lagstiftning i USA lovade flera av de nu stämda chokladjättarna att på frivillig väg eliminera barnarbete ur sina leverantörskedjor till 2005. Dock har deadline successivt flyttats fram och ambitionen sänkts.

Nu säger företagen att de siktar på att få ner barnarbetet med 70 procent till 2025. Men enligt en rapport från Arbetsmarknadsdepartementet i USA blev barnarbetarna i västafrikanska länder fler mellan 2009 och 2015. Antalet uppskattas till uppemot två miljoner barn.

Företag, även svenska, är enligt lag skyldiga att skapa vinst åt sina aktieägare. Men ingen lag tvingar dem att ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Enkelt uttryckt: ju billigare arbetskraft, desto mer vinst.

Detta visar tydligt att frivilliga åtaganden inte förslår att skydda människor i dagens globala ekonomi. Befintliga nationella och internationella rättssystem räcker inte till.

Därför har ett flertal länder inom FN arbetat fram ett lagförslag, UN Binding Treaty on Business and Human Rights. Det syftar till att ge stater redskap för att hålla företag ansvariga vid kränkningar av mänskliga rättigheter, som ofta beror på bristande miljöhänsyn, oavsett vart i världen de begåtts, och att brottsoffer ska garanteras tillgång till rättslig prövning.

Hittills har varken Sverige eller EU deltagit aktivt i processen. EU har inte haft förhandlingsmandat under de sex år den pågått. Oavsett om EU fortsätter att förhala och försvåra förhandlingsprocessen, måste Sverige kliva fram och börja delta konstruktivt.

Den 28 februari var deadline för att kommentera det senaste utkastet av fördraget. Men det är inte för sent, förhandlingarna fortsätter.

Det nu aktuella EU-initiativet att göra det obligatoriskt för företag att genomföra människorättsliga risk- och konsekvensanalyser, så kallad tillbörlig aktsamhet (due diligence) av sina verksamheter, kan ses som ett komplement till FN:s bindande fördrag. Det är ett steg på vägen, men räcker inte för att säkra skyddet för mänskliga rättigheter.

Afrikagrupperna uppmanar utrikeshandelsminister Anna Hallberg och hela regeringen att leva upp till ambitionen att Sverige ska vara ett föregångsland i kampen för mänskliga rättigheter och aktivt stötta införandet av FN:s bindande fördrag. Det är skamligt att makthavare passivt låter tiden gå medan storföretag får fortsätta göra vinst genom att utnyttja barn som slavar. Hur kommer Sverige att ta ansvar framöver?

Louise Lindfors, generalsekreterare, Afrikagrupperna

Annika Lillemets, policyrådgivare, Afrikagrupperna

Mer läsning

EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen

”Vaccinrättvisa är en geopolitisk nödvändighet”

Som Team Europe måste vi infria löftet om att stödja låg- och medelinkomstländer genom att dela med oss av över 250 miljoner doser före årets slut. Så här långt har EU-länderna endast delat med sig av ungefär 50 miljoner doser. Nu är det dags att fullgöra detta åtagande, skriver EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen.