Pascal Andreasson, förläggare Evangelie förlag

Pascal Andreasson, förläggare Evangelie förlag

"Sverige måste agera för religionsfrihet i Indien"

Sedan Narendra Modi och BJP kom till makten har det blivit svårare för muslimer och kristna i landet. Över 300 våldsincidenter har drabbat kristna i år. Det är dags att Sverige och EU ställer krav på regimen så att den respekterar religionsfriheten, skriver Pascal Andréasson, förläggare Evangelie förlag

Publicerad:

Den 21 oktober kallade India Press Club i New Delhi till presskonferens. Där presenterades att 305 våldsincidenter skett mot kristna i år, varav 69 bara i september. Över 1 300 kvinnor har skadats i våldsamheterna liksom 23 kyrkobyggnader. Ett exempel skedde i oktober i Roorkee, norr om New Delhi, där en gudstjänstfirande församling attackerades av över 200 hindunationalister. Dessa slog sönder möteslokalen och misshandlade mötesbesökare, några med järnrör. 

I nio delstater har man antikonverteringslagar (Freedom of Religion Acts) och kristna som fredligt vittnat om sin tro och delat ut biblar anklagas i domstolar. I Uttar Pradesh är straffet för otillåten konvertering upp till 10 års fängelse. I Karnataka vill delstatsledningen att alla kyrkor och missionärer ska registreras med syfte att ingen ”otillåten” missionsverksamhet ska få pågå. I praktiken är syftet att förhindra små religiösa sammankomster i hem.

Indiska The Wire har också nyligen en artikel på nätet som rapporterar hur en hindutva-ledare nyligen (1/10) i Chhattisgarh inför höga politiker från det konservativa partiet BJP, uttalar att minoriteter i Indien, som kristna, bör halshuggas! De nio delstaterna har omkring 450 miljoner invånare tillsammans och Indien kan liknas vid hur man håller på att införa 1700-talets konventikelplakat (förbud av bönemöten utanför kyrkan) i ett område stort som halva Europa!

 Tidningen The Guardian omskrev nyligen lagarna som ”drakoniska”, vilket de sannerligen är (India’s Christians living in fear as claims of ‘forced conversions’ swirl, 4/10).

Sedan Narendra Modi och BJP kom till makten 2014, har de med sin hindunationalistiska agenda underblåst motsättningarna också mellan hinduer och muslimer. Medborgarskapslagen som ändrades av det indiska parlamentet i december 2019, skrevs om för att diskriminera muslimer. Dessutom kriminaliserar de nya konverteringslagarna äktenskap mellan två personer av olika trostillhörighet och segregation mellan människor av olika tro institutionaliseras allt mer.

I en rapport I våras från Göteborgs universitet, State of the world 2020: autocratization turns viral, slår författarna fast att Indien som “varit världens största demokrati” nu förflyttat sig bort från den liberala demokratins rum till att vara ”an electoral autocracy”. Deras analys är densamma som Freedom House som i våras nedgraderade Indiens status från ”fritt” till ”delvis fritt”. Fler gör samma analys och Indien blir en alltmer auktoritär stat där fri press och media också får allt svårare att verka. I Reportrar utan Gränsers World Press Freedom Index, har landet fallit så långt ner som till plats 142 av 178.

I september hölls en akademisk online-konferens, Dismantling Global Hindutva, arrangerad i USA med syfte att föra dialog om Hindutva (hindunationalism). Konferensen understöddes av 53 universitet, bland annat Harvard, Stanford, Princeton och Berkeley men arrangörerna mötte omfattande påtryckningar för att inte genomföra konferensen. Deltagare avbokade sig efter att de fått personliga hot och hot om våld mot deras familjer. Universitetsledningar fick över en miljon email (!) med uppmaningar om att de skulle hindra sina medarbetare att delta i konferensen. Arrangörerna själva fick tillsända sig dödshot, de hotades med sexuellt våld och våld mot deras familjer. Om det sker mot en konferens i USA, hur ska då klimatet vara för akademisk frihet i Indien självt?

Akademisk, religiös och politisk frihet hotas idag av antikonverteringslagarna och tilltagande hot från politiskt understödd hindunationalism. Sverige som nation, dess regering och inte minst dess utrikesminister bör omgående med EU ställa krav på att Indiens medborgare återges rätten till mötesfrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet i hela landet.

Pascal Andréasson, förläggare Evangelie förlag

Mer läsning