Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

WHO-anställda måste lagföras för sextortion i Demokratiska Republiken Kongo

Det räcker inte med att anställda på WHO avskedas. Sverige med sin feministiska utrikespolitik och givare till WHO måste kräva att de ställs till svars för de korruptionsbrott och det genusbaserade våld de begått, skriver Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Publicerad:

I förra veckan kom WHO:s egen utredning som visar att deras anställda har utsatt kvinnor och flickor i Demokratiska republiken Kongo, DRK för organiserad sextortion, alltså sexuell utpressning, i samband med ebolautbrottet 2018–2020. Påföljderna för förövarna verkar på sin höjd bli uppsägning. Vi kan inte sitta tysta och titta på när kvinnor och flickors obefintliga rättssäkerhet gång efter gång utnyttjas av personal på internationella organisationer. 

Enligt WHO handlar det om mer än 80 fall av sexuellt utnyttjande och nio fall av våldtäkt. Vissa av fallen involverar flickor så unga som 13 år, och i de flesta fall handlar det om kvinnor som är fattiga och marginaliserade. 

Utredningen visar även att den sexuella exploateringen och utnyttjandet varit organiserat genom ett nätverk av personer som hade i uppgift att rekrytera personer till WHO:s ebolainsats i DRK. Rapporten pekar ut 83 olika förövare och visar att utnyttjandet skedde i tre olika provinser i landet. I de flesta fall tvingades kvinnorna till sex med någon av förövarna i utbyte mot anställning men fick trots den sexuella tjänsten inget jobb. I vissa fall fick kvinnorna anställning efter att de utfört sexuella tjänster men tvingades då fortsätta ge sexuella tjänster för att inte bli av med jobbet eller för att kunna hämta ut sin lön. 

Det som WHO:s anställda har utsatt dessa kvinnor och barn för är avskyvärt, men tyvärr är det vare sig ett nytt eller ett särskilt ovanligt fenomen. Framförallt inte i fattiga och krigshärjade länder som DRK, där både korruption och det sexuella våldet är utbrett och där rättssäkerheten för kvinnor är nästintill obefintlig. 

Kvinna till Kvinna arbetar i DRK och i ett stort antal andra konflikt- och postkonfliktländer och vi känner igen den här historien väl. Den är ett mycket tydligt exempel på sexuell utpressning, även kallat ”sextortion”. Ett brott som nästan aldrig leder till åtal eftersom det tenderar att falla mellan de juridiska stolarna och ofta inte räknas som vare sig ett korruptionsbrott eller som genusbaserat våld. 

På grund av okunskap om hur sextortion fungerar har rättsväsendet ofta sett dessa fall som ”frivilliga sexuella transaktioner” istället för en våldsutövning och utpressning genom maktmissbruk. Det har också inneburit att de som utsatts, har setts som medskyldiga istället för brottsoffer och att förövarna har kunnat komma undan. Men på senare tid har det blivit tydligt för såväl korruptionsbekämpare som lagstiftare att sextortion faktiskt kan och bör lagföras som både korruptionsbrott och genusbaserat våld. 

Därför hoppas vi att situationen inom WHO nu hanteras som ett sextortionfall med rättsliga påföljder för förövarna. I ett uttalande i media beskriver WHO:s Generaldirektör Tedros Adhanom Ghebryrseus det som skett som ett fruktansvärt svek mot folket som organisationen ska tjäna. Han säger även att det är hans högsta prioritering att förövarna hålls ansvariga. WHO meddelar sedan att fyra personer har fått avsked, två har fått tjänstledigt och att de misstänkta våldtäktsfallen kommer att lämnas över till myndigheterna i DRK att utreda. 

Det innebär med andra ord att de fall som vi menar är tydliga exempel på sextortion inte kommer att lagföras, utan på sin höjd leda till avsked. År 2021 måste vi ställa högre krav än så. Vi kan inte fortsätta att låta anställda på internationella organisationer utnyttja den rättsosäkerhet som omger kvinnor och flickor i krigshärjade och fragila länder.

Därför vill vi att Sverige med sin feministiska utrikespolitik och som en viktig givare till WHO, kräver att organisationen ställer sin personal till svars för de korruptionsbrott och det genusbaserade våld de begått i DRK och verkar för att brotten får rättsliga påföljder. Vi vill också att Sveriges regering intensifierar arbetet med att förankra begreppet sextortion, som är både korruption och genusbaserat våld, som ett begrepp i fler länder.

Till sist vill vi att Sverige, som en av FN:s viktigaste givare, verkar för att WHO och andra relevanta FN-organ arbetar förebyggande genom att tydliggöra sextortion som en specifik form av korruption och genusbaserat våld i sina policyer och genom att säkerställa säkra rapporteringsmekanismer för brottsoffer och skyddsmekanismer för visselblåsare i sextortionfall.

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Mer läsning