Debatt

Innehållet i de debattartiklar som publiceras i OmVärlden är av opinionsbildande karaktär. Åsikterna behöver inte nödvändigtvis delas av OmVärldens redaktion, men kan ändå vara av intresse för en bredare allmänhet. OmVärlden tar emot repliker på debattartiklar.

OPINION – DEBATT

”För många afrikaner är jordbruket en deltidssyssla"

Synsättet på effektivitet och avkastning i jordbruket skiljer sig från hur vi tänker i Sverige. För många afrikaner är det ofta en deltidsyssla och man är därför inte helhjärtade jordbrukare, skriver experterna Göran Hydén och Inge Gerremo i en kommentar till OmVärldens podd i ämnet.      

Inge Gerremo och Göran Hydén anser insatser för att få effektivare lantbruk i Afrika måste utvecklas med bönderna på plats.

OPINION – DEBATT

Moderaterna konstruerar konflikt mellan europeiska elpriser och världens fattiga

”Wallmarks retorik om att Moderaterna vill genomföra en reformering av biståndet visar att det nu står klart att en högerkonservativ regering kommer göra om svenskt bistånd i grunden”, skriver Anna Sundström, Palmecentret i slutreplik. 

Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center.

OPINION – DEBATT

M: Vår politik lyfter människor ur fattigdom

Olof Palmes Internationella Center väljer att gå till frontalangrepp mot Moderaternas reformering av biståndet.

Moderaterna vill öka det humanitära biståndet på bekostnad av utvecklingsbiståndet, skriver Hans Wallmark i svar till Anna Sundström, Palmecenter.

OPINION – DEBATT

”Investeringar i fred och konfliktförebyggande är viktigare än någonsin”

Trots de dystra framtidsutsikterna så finns det hopp. Men världen måste satsa mer på konfliktförebyggande åtgärder, skriver de två assisterande generalsekreterarna i FN, Elizabeth Spehar och Ulrika Modéer.  

Det behövs mer satsningar på fredsbevarande åtgärder, skriver Elizabeth Spehar, assisterande generalsekreterare vid FN:s Peacebuilding Support Office och Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare vid FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

OPINION – DEBATT

Slutreplik: "Det är ett försök att avleda fokus"

I en debattartikel kritiserade Helen Stjerna, på A Non Smoking generation, tobaksindustrins hållbarhetsarbete.  Anette Rosengren, nordisk koncernchef Philip Morris, svarade att hennes företag jobbar med att få färre att röka samt att skapa en hållbar produktion med goda arbetsvillkor.

OPINION – DEBATT

”Det sexuella våldet i kriget i Ukraina måste hamna högre upp på agendan”

Nu krävs krafttag för att få slut på det sexuella våldet i kriget i Ukraina, kräver Riksdagens tvärpolitiska nätverk för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). De vill att frågan om sexuellt våld hamnar högre upp på den politiska agendan.

Sveriges riksdag, där ledamöterna i tvärpolitiska nätverk för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) kräver ett större fokus på det sexuella våldet i Ukraina.

364 träffar