Debatt

Innehållet i de debattartiklar som publiceras i OmVärlden är av opinionsbildande karaktär. Åsikterna behöver inte nödvändigtvis delas av OmVärldens redaktion, men kan ändå vara av intresse för en bredare allmänhet. OmVärlden tar emot repliker på debattartiklar.

OPINION – DEBATT

”AP-fonderna måste sälja sina innehav i fossila bolag”

Flera AP-fonder må ha minskat sina innehav i de värsta klimatbovarna, men har fortfarande betydande innehav i världens största fossilbolag. Så kan det inte fortgå. Regeringen måste se till så att AP-fonderna lever upp till Parisavtalet, skriver 13 organisationer från civila samhället.

"Det är hög tid att alla AP-fonder nu säljer sina innehav i bolag som utvinner och producerar fossila bränslen", skriver debattörerna.

OPINION – DEBATT

”SSU och Palmecentret har en Israelfientlig hållning”

Det finns inom SSU och Olof Palmes internationella center en Israelfientlig hållning, skriver Kristofer Åberg, ordförande för Socialdemokratiska Israelvänner, i en replik på en debattartikel av socialdemokratiska företrädare om våldet i Gaza.

Kristofer Åberg är ordförande Socialdemokratiska Israelvänner och ifrågasätter sina partivänners hållning till Israel, som man han menar är fientlig.

OPINION – DEBATT

"Nytt globalt utbildningsramverk riskerar cementera ojämlikhet"

Idag lanserar FN ett nytt globalt ramverk för utbildning för hållbar utveckling. Forskare vid Göteborgs universitet välkomnar initiativet, men ser risker för att ojämlikhet cementeras och att hållbarhetsarbetet kraftigt begränsas.

Beniamin Knutsson, Jonas Lindberg, Sofie Hellberg och Linus Bylund, forskare vid Göteborgs universitet

OPINION – DEBATT

"Alla svenska partier måste ta ansvar för att få slut på Israels ockupation av Palestina”

Sverige måste trycka på för att fler stater erkänner Palestina, och EU bör granska associationsavtalet med Israel för eventuella avtalsbrott. Det föreslår bland andra den socialdemokratiska Europaparlamentarikern Evin Incir för att på slut på våldet i Palestina.

Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes internationella center; Evin Incir, Europaparlamentariker (S), och Tajma Sisic, internationell ledare i SSU vill se ett kraftfullare svenskt agerande för att stoppa våldet i Palestina.

OPINION – DEBATT

”Sveriges Latinamerikastrategi missar målet”

Regeringens nya regionala strategi för samarbete i Latinamerika missar målet. Den saknar beskrivningar av hur Sverige kan bidra till förändring, som till exempel i superkrisens Centralamerika, skriver företrädarna för fem svenska biståndsorganisationer.

Demokratisk tillbakagång, utbrett våld, klimatförändringar och ojämlik gör att människor flyr Centralamerika, via Mexiko till USA, men Sverige har möjlighet att mildra orsakerna, skriver fem biståndschefer. 

OPINION – DEBATT

"Det internationella samfundet måste agera i Myanmar"

Militärens bombningar av civila, skjutningar av demonstranter och dödande av barn i Myanmar måste upphöra. Det internationella samfundet behöver agera för att få slut på våldet, skriver initiativtagarna till kampanjen #SwedenforMyanmar.

Kampanjen #SwedenforMyanmar vill att internationella samfundet agerar till stöd för Myanmars många unga om protesterar mot militärkuppen.

OPINION – DEBATT

”Slakten av biståndsbudgeten handlar om att finansiera skattesänkningar”

Moderaterna fokuserar på fel saker, slaktar biståndet och låter världens fattiga betala. Det svarar riksdagsledamot Annika Strandhäll (S), Europarlamentarikern Evin Incir (S) och Olof Palmes Internationella Centers generalsekreterare Anna Sundström i en slutreplik om biståndspolitiken.

Anna Sundström, generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center, är tillsammans med Europarlamentariker Evin Incir (S) och riksdagsledamot Annika Strandhäll (S) orolig för Moderaternas biståndspolitik.

OPINION – DEBATT

”Bildar Moderaterna regering vill vi reformera biståndspolitiken”

Vid ett regeringsskifte vill Moderaterna fokusera biståndet på global hälsa, förvaltning och humanitära insatser. Det skriver partiets riksdagsledamöter Hans Wallmark, Magdalena Schröder och Europaparlamentariker Tomas Tobé i en replik på Socialdemokraternas debattartikel.

Mdoeraternas Europaparlamentariker Tomas Tobé, och riksdagsledamöterna Hans Wallmark (M) och Magdalena Schröder (M) vill se en reformerad biståndspolitik. 

292 träffar