Debatt

Innehållet i de debattartiklar som publiceras i OmVärlden är av opinionsbildande karaktär. Åsikterna behöver inte nödvändigtvis delas av OmVärldens redaktion, men kan ändå vara av intresse för en bredare allmänhet. OmVärlden tar emot repliker på debattartiklar.

OPINION – DEBATT

”Nobelprismottagarens krig riskerar att leda till folkmord”

Det internationella samfundet måste agera mot Etiopiens premiärminister och mottagaren av Nobels fredspris, Abiy Ahmed. Hans krig i Tigray riskerar att leda till folkmord, skriver statsvetaren och samhällsdebattören Amanch Abdi.

Demonstration i Washington DC, i USA, mot kriget i Tigray, i norra Etiopien. 

OPINION – DEBATT

”Regeringens reformer för att stärka barns rätt gäller inte alla barn”

Ett 50-tal svenska barn lever sedan flera år i fångläger i Syrien, utan intresse från regeringen att ta hem dem. Organisationen Repatriate the children ifrågasätter agerandet och regeringens löfte om att stärka alla barns rätt till en trygg uppväxt.

Artikelförfattarna Beatrice Eriksson, Gorki Glaser-Müller och Patricio Galvéz tar emot barn som återvänt från fångläger i Syrien.

OPINION – DEBATT

”Biståndets förändringsarbete hindras av projekt- och programtyranni”

Statliga finansiärer, civilsamhällesorganisationer och privata konsulter upprätthåller en projekt- och programtyranni, som hindrar biståndets möjligheter till politisk förändring. Det skriver forskaren David Scott, vid Karlstad universitet.

Läraren och forskaren David Scott har nyligen lagt fram en avhandling med fokus på problematiken i biståndets genomförande genom projekt och program.

OPINION – DEBATT

”Skoda och Nivea visar vägen i valet mellan demokrati och diktatur”

Det är dags att fler företag tar ställning mot internationella sportevenemang i diktaturer, som Belarus, som nyligen blev av med ishockey-VM. Det skriver Gulnara Akhundova och Emma Lygnerud Boberg, på International Media Support.

Människor i Belarus formar ett hjärta med en äldre version av Belarus flagga, som regimen förbjudit, i protest mot diktaturen.

OPINION – DEBATT

”Hög tid för svensk lag om företag och mänskliga rättigheter”

Medan EU tar fram en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter, sitter den svenska regeringen still. Det är hög tid att agera, skriver Anna Stenvinkel, generalsekreterare på ForumCiv, Sandra Atler, folkrättsjurist på Enact, och advokat Niklas Österberg.

Allt fler aktörer i Sverige kräver att företag måste kunna ställas till svars för övergrepp på tex mänskliga rättigheter eller dåliga arbetsvillkor i leverantörsledet, här textilarbetare i Kina, som levererar till företag i EU. 

OPINION – DEBATT

”Avskaffat patentskydd för vaccinet skulle rädda liv”

Sveriges regering bör stötta Indiens och Sydafrikas förslag att patent och immaterialrättsskydd ska tas bort från covid-19-vaccin, skriver Vänsterpartiets riksdagsledamöter Yasmine Posio och Lorena Delgado Varas.

Vänsterpartiets Lorena Delgado Varas och Yasmine Posio vill att regeringen verkar för slopad patent på covid-19-vaccin och en större satsning på bistånd för att bromsa de negativa effekterna av pandemin.

OPINION – DEBATT

”Svenska vapen dödar inte humanare än andra vapen”

Miljöpartiets språkrörskandidat, Märta Stenevi, vill se ett omedelbart stopp av svensk vapenexport till de stridande parterna i Jemenkonflikten. Tillsammans med partikollegor skriver hon att regeringen måste leva upp till januariavtalet som fastslår att vapenexporten ska stoppas.

Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson, Janine Alm Ericson, Gröna studenters ordförande Katarina Folkesson och partisekreteraren, tillika språkrörskandidaten, Märta Stenevi anser att svensk vapenexport bidrar till barns lidande i Jemen.

OPINION – DEBATT

”Bristande mångfald bakom ökad fattigdomsporr”

Genom några av Sveriges största organisationer har fattigdomsporren gjort smaklös comeback. Det är ett tecken på en bransch som lider skriande behov av mångfald eller åtminstone en djupare förståelse för den, skriver debattören och grundaren av Mångfaldsrådet, Daniel S. Ogalde.

Daniel S. Ogalde jämför maktobalansen när porrsajten Pornhub donerar annonspengar till välgörande ändamål med när biståndsorganisationer samlar in pengar genom svältande barn eller krigsoffer. 

OPINION – DEBATT

”Joe Biden kan kopiera Sverige”

Med Donald Trump som president har USA:s arbete mot klimatförändringarna halkat efter. Gröna studenters språkrör, Katarina Folkeson, uppmanar tillträdande president Joe Biden att låta sig inspireras av Sverige.

Gröna studenters språkrör Katarina Folkeson uppmanar Joe Biden att titta på hur Miljöpartiet fått igenom sin klimatpolitik i Sverige.

314 träffar