Matilda Jardings text som handlar om utbildning på global nivå vann skrivtävlingen.

Matilda Jardings text som handlar om utbildning på global nivå vann skrivtävlingen.

Här är vinnartexten i vårens skrivtävling för gymnasister

Matilda Jarding på Vasagymnasiet i Arboga vann OmVärlden och The Hunger Projects nationella skrivtävling för gymnasister.  Uppdraget var att skriva en text om globala frågor som kopplade ihop minst två av målen i FN:s Agenda 2030. Det officiella tillkännagivandet sker under Bokmässan i Göteborg. Här är hennes text.

Utbildning är för alla

I Sverige är vi så pass priviligierade att vi har skolplikt. Många skulle kanske se det som en onödig lag men den kan spela en avgörande roll i frågan om man får någon utbildning eller inte. Jag anser att utbildning ska vara tillgänglig för alla oberoende av behov. 

Min bror med Downs Syndrom, Autism och ADHD har eftersom han bor i Sverige erhållits utbildning som är anpassad för honom. Anpassning av undervisning är inte en självklarhet för alla länder som i Sverige. Faktum är att Sveriges radios (2018) artikel Alla har rätt att funka olika uppger att nio av tio barn med funktionsnedsättningar inte går i skolan världen över. Orsakerna varierar, men det är exempelvis på grund av brist på kunskap hos lärare och att skolan inte anpassar undervisningen.

I Sverige är det enligt Habilitering & Hälsa Region Stockholms (2022) text Anpassning och stöd i skolan för elever med funktionsnedsättning främst rektorns ansvar på den enskilde skolan att eleven når kunskapskraven. För att detta ska ske måste därför undervisningen anpassas på ett individuellt plan. Detta är någonting som eleven enligt Skollagen (2010:800) har rätt till.

Men varför har inte alla tillgång till utbildning som i Sverige? Unicef (2021) menar i sin text Alla barn har rätt att gå i skolan att det råder brist på lärare i många skolor och att många klasser har upp till 90 elever. Det råder även brist på utbildning om funktionsnedsättningar hos många lärare. Detta kan leda till att läraren varken har tid eller kunskap till att anpassa undervisningen för den som är i behov av det. 

Brist på resurser som man kanske inte återfår i form av pengar kan vara ett argument till varför man väljer att inte satsa på att utveckla skolan så den är tillgänglig för alla. Med tanke på de mänskliga rättigheterna och allas lika värde anser jag att det är oförsvarbart att inskränka de mänskliga rättigheterna på grund av pengar.

Att bedriva en framgångsrik skolverksamhet anpassad för allas behov kräver utbildning av lärare samt realkapital anpassat till ändamålet. Det kan exempelvis vara bok med punktskrift för synskadade. 

Jag anser att alla ska ha rätt till utbildning eftersom det är en av de mänskliga rättigheterna. (Unicef (2021).  

FN:s fjärde globala mål God utbildning för alla och mål tio Minskad ojämlikhet tror jag bör arbeta tillsammans för att minska ojämlikheten och höja utbildningen för personer med särskilda behov. Jag drar slutsatsen att, att inte ha någon utbildning skapar ett utanförskap i samhället eftersom ens sociala sammanhang minskar. Det blir även svårare att få jobb utan utbildning vilket i många fall kan leda till sämre hälsa och välbefinnande. Att vissa grupper i samhället inte får samma tillgång till utbildning som andra kommer även leda till en större ojämlikhet. Därför anser jag att i-länder som Sverige ska ta ett större ansvar och visa vägen i frågan om en ökad jämlikhet och utbildning för alla. För hur hade du känt om du inte fick samma möjlighet till utbildning som andra?

Mer läsning

Stormakternas blickar riktar sig mot den afrikanska kontinenten. Nordiska Afrikainstitutets direktör Therese Sjömander Magnusson, nationalekonomen Peter Stein och frilansjournalisten Sara Assarsson medverkar i OmVärlden Podd avsnitt 155.

Avsnitt 155: Kampen om Afrika

Ryssland söker politiskt stöd. Kina är på jakt efter råvaror och en lång relation, vilket även EU och USA är. Afrikas geopolitiska betydelse växer, konstaterar gästerna i det senaste avsnittet av OmVärlden podd.