Erik Larsson, OmVärldens chefredaktör.

Erik Larsson, OmVärldens chefredaktör.

”Därför håller vi koll på biståndslönerna”

Varför skriver ni bara om de högsta lönerna? Det drabbar oss? OmVärldens chefredaktör Erik Larsson fick frågan om varför vi listar de högsta chefslönerna.

Jag fick ett mejl förra året. Strax efter att vi publicerat vår årliga lönekartläggning skrev en person ”ni gör hela branschen en björntjänst”. Hon förklarade att våra artiklar fick en stor spridning. Andra tidningar tog upp det vi skrev och snart märktes det i hennes organisations kommentarsfält. Schablonbilden blev att lönerna på hjälporganisationer var höga. Samtidigt skrev hon att hon ”jobbar häcken av sig för en skitlön”.

Jag har tänkt på det där mejlet flera gånger det senaste året. Det är begripligt att hon och många andra irriterar sig. För de allra flesta som jobbar med bistånd är målet att ens arbete ska leda till en bättre värld och många får en lägre lön än motsvarande jobb inom andra branscher. 

Samtidigt uppmanade hon oss att fortsätta att skriva om chefslönerna eftersom det är viktigt att någon håller koll på vad pengarna går till. Hon tyckte dock att vi borde skriva mer om de lägsta lönerna och de sämsta villkoren. Det är ett förståligt önskemål, men svårt att ta upp.

Det är en brokig skara organisationer. Stora som små. Arbetsuppgifterna handlar om allt ifrån att klistra kuvert till att ta fram algoritmer för att analysera stora dataflöden. Det är dock befogat att titta närmare på hur villkoren ser ut för de som jobbar i branschen. Våra resurser är begränsade och vi kan inte göra allting samtidigt. Men det är viktigt att hålla koll på hur mycket cheferna tjänar. Man bör bli misstänksam mot de som inte vågar berätta. Det gäller alla branscher.

Denna månad skriver vi för tionde året i rad om chefslönerna. Nästa månad kanske vi går vidare med ett tips från just dig som slutar med en artikel om arbetsvillkoren på ditt jobb.

I årets lönekartläggning konstaterar vi att den högsta lönen – 223 600 kronor i månaden – har Karin Isaksson på Nordic Development Fund som är de Nordiska ländernas gemensamma organisation för klimatinvesteringar i fattiga länder. Den som har lägst lön av de 64 organisationer vi granskat är Nike Dahlskog, chef för Vänsterns Internationella Forum. Hon uppger en månadslön på 44 279 kronor i månaden. 

Medellönen för de som svarat på vår enkät ligger på 87 481 kronor i månaden. Det är betydligt högre än medellönen i Sverige som, enligt SCB, ligger på 37 100 kronor. Samtidigt är det naturligt att den som är chef för en stor organisation tjänar mer. 

I slutändan är det vi själva som måste avgöra om vi tycker att chefslönerna inom biståndet är för höga eller inte. Inom biståndet ligger chefslönerna kring 87 500 i månaden, men vad ska det jämföras med? Inom bankbranschen tjänar cheferna nästan 145 000 i månaden. General- och kommundirektörer tjänar kring 100 000 i månaden medan de som gör marknadsundersökningar eller jobbar på kafé har en lön på 23 000 i månaden. 

Mer läsning