Opinion

OmVärldens opinionsmaterial består av chefredaktörens ledartexter, krönikor och debattartiklar. Krönikörer och debattörer är utomstående skribenter vars åsikter inte nödvändigtvis OmVärldens redaktion håller med om, men som redaktionen bedömer kan vara av samhällsintresse för en bredare allmänhet.

OPINION – LEDARE

”Därför håller vi koll på biståndslönerna”

Varför skriver ni bara om de högsta lönerna? Det drabbar oss? OmVärldens chefredaktör Erik Larsson fick frågan om varför vi listar de högsta chefslönerna.

Erik Larsson, OmVärldens chefredaktör.

OPINION – DEBATT

”Minskat forskningsbistånd drabbar Sverige”

Den kraftiga minskningen av forskningsbiståndet drabbar oss själva. Ett stort antal institutioner vid Sveriges universitet och högskolor som varit engagerade i forskningssamarbeten påverkas, skriver flera debattörer och uppmanar regeringen att tänka om.

Svenska högskolor och universitet kan påverkas av neddragningarna av forskningsbiståndet, varnar sex debattörer.

OPINION – DEBATT

”Afrika drabbas oproportionerligt mycket av klimatkrisen”

Trots att Afrika bara står för cirka 2-3 procent av de globala utsläppen av växthusgaser drabbas kontinenten oproportionerligt mycket av effekterna. Nu behövs större satsningar på ökad klimaträttvisa, skriver Afrikagruppens policyrådgivare Gloria Jimwaga.

Gloria Jimwaga, policyrådgivare Mat och markrättigheter på Afrikagrupperna.

OPINION – DEBATT

Digitalisering – hopp och hot för feminismen

I år fokuserar FN:s kvinnokommission på digitalisering och jämställdhet. Detta är ett område som både kan vara ett hopp och ett hot för feminismen, skriver UN Women Sveriges verksamhetschef Ulrika Grandin och styrelseledamoten Paulina Modlitba.

UN Women Sveriges verksamhetschef Ulrika Grandin och styrelseledamoten och den digitala experten Paulina Modlitba ser både för- och nackdelar med den ökande digitaliseringen.

OPINION – DEBATT

Klockan tickar – mer måste göras för att hantera antibiotikaresistens

Varje år dör minst 1,3 miljoner människor på grund av antibiotikaresistens. Det svenska EU ordförandeskapet har satt fokus på problemet men mer måste göras, kräver ReAct (Action on Antibiotic Resistance) och Läkare utan gränser.

Otto Cars och Anna Sjöblom på ReAct samt Läkare utan gränsers Peter Moberger och Mia Hejdenberg kräver att mer ska göras för att hantera problemen med antibiotikaresistens.

OPINION – KRÖNIKA

”Under samtalet på Västbanken gör en drönare oss sällskap”

Våldet eskalerar. Det har dött fler i Palestina och Israel än det gått dagar på detta år, skriver Axel Sandberg som nyligen kom hem efter att ha varit ekumenisk följeslagare på Västbanken.

Axel Sandberg.

OPINION – LEDARE

”Regeringens tystnad om Agenda 2030 är talande”

Oftast är de intressantaste orden de som aldrig uttalas. Att regeringen nu talar om frihandelsavtal men inte nämner Agenda 2030 i sin första utrikespolitiska deklaration ger en fingervisning åt vart politiken är på väg, skriver OmVärldens chefredaktör Erik Larsson. 

Erik Larsson, OmVärldens chefredaktör.

OPINION – DEBATT

”Den nya biståndspolitiken påminner om den gamla”

Den nya regeringen ändrar i biståndspolitiken på ett sätt som påminner om Alliansregeringens. Det föll inte väl ut. Fortsätter biståndsminister Johan Forssell (M) i samma fotspår riskerar han att gå samma öde till mötes, skriver professor Göran Sundström på Stockholms universitet.

Göran Sundström, professor i statsvetenskap på Stockholms universitet, ser likheter mellan den nya och den gamla biståndspolitiken.

529 träffar