Opinion

OmVärldens opinionsmaterial består av chefredaktörens ledartexter, krönikor och debattartiklar. Krönikörer och debattörer är utomstående skribenter vars åsikter inte nödvändigtvis OmVärldens redaktion håller med om, men som redaktionen bedömer kan vara av samhällsintresse för en bredare allmänhet.

OPINION – DEBATT

”En digital diktatur växer fram i Myanmar”

Militären i Myanmar har tagit kontroll över teleoperatörerna i landet. Vid sidan av den verkliga diktaturen växer även en digital diktatur fram, varnar Jesper Højberg på International Media Support (IMS).

Jesper Højberg, verkställande direktör, International Media Support (IMS).

OPINION – DEBATT

”Vi kan stoppa kvinnlig könsstympning”

Vi vet vad som krävs för att stoppa kvinnlig könsstympning men behovet av insatser ökar, skriver Pernille Fenger, chef för FN:s befolkningsfond UNFPA:s nordiska representationskontor.

OPINION – DEBATT

”Logiskt att regeringen minskar Infokomstödet”

Regeringen stryper Sidas medel för samhällsinformation. Det är ett logiskt beslut för den som vill stävja den svenska biståndsviljan, skriver Lars Diurlin vid Institutionen för Mediestudier på Stockholms universitet som forskat om kopplingen mellan enprocentsmålet och informationsstödet. 

Lars Diurlin skriver att vi måste fråga oss själva om vi vill leva i ett samhälle som inte aktivt främjar kunskap om omvärlden.

OPINION – DEBATT

”Marockos gröna satsningar görs på ockuperad mark"

Marocko satsar stort på sol- och vindkraft men flera av dessa gröna investeringar görs nu i det ockuperade Västsahara, skriver Lena Thunberg, redaktör för Tidskriften Västsahara.

Lena Thunberg är redaktör på Tidskriften Västsahara.

OPINION – DEBATT

”Det är hög tid att den moderata biståndsministern samarbetar”

Biståndsminister Johan Forssell (M) måste skärpa sig. Det är för mycket som står på spel för att göra biståndet till en enmansföreställning, skriver den förre biståndsministern Matilda Ernkrans (S) och den tidigare statssekreteraren Janine Alm Ericson (MP).

Tidigare biståndsminister Matilda Ernkrans(S) och Janine Alm Ericson (MP), statssekreterare till tidigare biståndsminister Per Olsson Fridh, vill se ett ökat samarbete mellan regeringen och biståndsorganisationer.

OPINION – DEBATT

”Handel och bistånd är två naturliga följeslagare”

Hungern ökar i världen men den nya regeringen har nu en möjlighet bidra till jordbruksutveckling i Afrika genom att fokusera mer på handelsfrågor, skriver Inge Gerremo och Göran Hydén.

Handel kan vara en viktig del av biståndet, skriver Inge Gerremo, fd lantbruksråd i Rom och hedersledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Göran Hydén, professor emeritus i utvecklingspolitik.

OPINION – LEDARE

Hur länge ska biståndsministern ducka?

Det tar tid att sätta sig in i nya arbetsuppgifter. Samtidigt kan man undra hur länge biståndsminister Johan Forssell (M) ska ducka från att svara på frågor om det politikområde han är satt att styra över, skriver OmVärldens chefredaktör Erik Larsson. 

Erik Larsson, OmVärldens chefredaktör.

OPINION – DEBATT

”Regeringens biståndspolitik bryter mot Parisavtalet”

Regeringens biståndspolitik bryter mot fyra viktiga internationella överenskommelser, bland annat Parisavtalet och Agenda 2030. Nu krävs en snabb kurskorrigering, skriver klimatdebattören Mattias Goldmann, grundare av 2030-sekretariatet.

Debattören Mattias Goldmann hävdar att regeringens nya biståndspolitik bryter mot fyra viktiga internationella överenskommelser.

OPINION – KRÖNIKA

EU:s nya säkerhetspolitik splittrar Afrika

EU ändrar sin säkerhetspolitik. Nu kan unionen skicka vapen direkt till militära styrkor i Afrika utan att ta samma hänsyn till Afrikanska unionen. Den nya ordningen har lett till en splittring, skriver Viktor Lindelöw.

Viktor Lindelöw.

529 träffar