Opinion

OmVärldens opinionsmaterial består av chefredaktörens ledartexter, krönikor och debattartiklar. Krönikörer och debattörer är utomstående skribenter vars åsikter inte nödvändigtvis OmVärldens redaktion håller med om, men som redaktionen bedömer kan vara av samhällsintresse för en bredare allmänhet.

OPINION – DEBATT

”Vi kräver att Sveriges vapenaffärer med Israel upphör”

Vi kräver att Sveriges vapenaffärer med Israel upphör och att regeringen tar avstånd från mordet på Al-Jazeeras korrespondent Shireen Abu Akleh, skriver flera Palestinska ungdomsrörelsen i en gemensam debattartikel.

På onsdagmorgonen kom nyheten om att Al-Jazeeras Palestinakorrespondent Shireen Abu Akleh skjutits till döds. 

OPINION – DEBATT

"Varning för bluffinsamlingar till Ukraina”

Svenskarnas vilja att bistå med ekonomisk hjälp till Ukraina är rekordstor. Det är förståeligt. RFSL:s insamlingskampanj till stöd för hbtqi-personer i och på flykt från Ukraina är ett exempel på det stora engagemang som finns.

Johnny F Kroneld, Styrelseordförande RFSL Insamlingsstiftelse

OPINION – DEBATT

”Kortsiktig vårbudget riskerar att göra oss beroende av fossila bränslen”

Regeringens vårbudget präglas av kortsiktighet som riskerar att låsa in oss i ett långsiktigt beroende av fossila bränslen och stora utsläpp. Avräkningarna från biståndet innebär dessutom att Sveriges röst försvagas under höstens klimatförhandlingar.

Miljöpartiets Per Bolund, Janine Alm Ericson och Maria Ferm är kritiska till regeringens förslag till budget.

OPINION – DEBATT

”En investering i kvinnors och barns hälsa är en investering i fred”

Många låginkomstländer kommer tvingas fördubbla sina sjukvårdsutgifter för att återgå till utgiftsnivån före pandemin. Det som krävs nu är därför att viktiga beslut tas för att undvika att kvinnors och barns hälsa nedprioriteras ytterligare, skriver styrelsen för Women in Global Health Sweden.

Sara Causevic, Chadia Wannous och Karolina Nyberger i styrelsen för Women in Global Health Sweden.

OPINION – DEBATT

”Avräkningar från biståndsbudgeten vore mycket olyckligt”

Att göra stora avräkningar på biståndet vore mycket olyckligt. Det är viktigt att regeringen nu håller två tankar i huvudet samtidigt så att lidande inte byts mot lidande, skriver UNICEF Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt och Nordenchef för Bill & Melinda Gates Foundations Carl Björkman.

Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige, och Carl Björkman, Nordenchef för Bill & Melinda Gates Foundation.

OPINION – DEBATT

”EU-länders politik ska inte bestämmas av diktaturer ”

Spanien har gjort en helomvändning i sin Västsahara-politik. Från att stå bakom FN till att stödja ockupationsmakten Marocko. Det kan inte ses som annat än ett resultat av Marockos utpressning, menar Jytte Guteland (S) och Gabi Björsson, ordförande, Emmaus Stockholm.

Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker  och Gabi Björsson, ordförande, Emmaus Stockholm.

OPINION – DEBATT

”Satsa mer av biståndet på frivilligorganisationer”

Vi kristdemokrater anser inte att biståndspolitiken på något sätt är perfekt. Men vår slutsats är inte, till skillnad från andra partier, att biståndsbudgeten därför måste skäras ner.

Gudrun Brunegård (KD), Biståndspolitisk talesperson.

OPINION – DEBATT

"Alla barn ska få uppleva sin femårsdag"

Varje dag dör fler barn av diarré än av krig och våld. Och precis som i krig dör dessa barn helt i onödan.

Malin Flemström, vd The Hunger Project Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid.

OPINION – KRÖNIKA

Demokratin hotas när journalister övervakas

Ett trettital journalister i El Salvador har fått sina telefoner övervakade. Nu kräver Inter-amerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter att spionprogrammet Pegasus stoppas, skriver journalisten Victor Menjívar från El Salvador.

Victor Menjívar.

OPINION – DEBATT

”De mest utsatta får hjälp sist”

Du har inte möjlighet att ta dig ur Ukraina. Du har inte ens möjlighet att sätta dig i säkerhet under en bombattack. När omvärlden planerar och distribuerar humanitär hjälp sker det helt utan tanke på dig.

Jesper Hansén är generalsekreterare för MyRight som är en ideell organisation som arbetar för att personer med funktionsnedsättning.

475 träffar