Opinion

OmVärldens opinionsmaterial består av chefredaktörens ledartexter, krönikor och debattartiklar. Krönikörer och debattörer är utomstående skribenter vars åsikter inte nödvändigtvis OmVärldens redaktion håller med om, men som redaktionen bedömer kan vara av samhällsintresse för en bredare allmänhet.

OPINION – DEBATT

”Sveriges strategier för Latinamerika saknar samordning med EU”

Sveriges insatser i Latinamerika riskerar att förlora kraft utan samordning med EU. Civil Rights Defenders Latinamerikachef, Erik Jennische, ser ett problem med att regeringen valt att utelämna EU i sina fem nya strategier för internationellt utvecklingssamarbete i regionen.

Erik Jennische, chef för Civil Rights Defenders Latinamerikaavdelning

OPINION – DEBATT

”Regeringen måste stoppa vapenexporten till krigets Jemen”

Export av krigsmateriel ska bara ske till demokratiska stater, inte till offensivt krigförande länder, som till exempel Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson, Lars Adaktusson, vill att exporten till dessa två länder stoppas.

Lars Adaktusson, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson, Kristdemokraterna

OPINION – DEBATT

"Riksdagen måste fördöma våld mot Colombias unga sociala ledare"

Sveriges riksdag bör granska Sveriges samarbete med Colombia, syna prioriteringar och fördöma det pågående våldet, framför allt mot landets unga. Det skriver företrädare för nio svenska organisationer. 

unga deltar i protesterna i Colombia i maj-juni 2021

OPINION – DEBATT

”Investera i småbrukarna för en värld fri från hunger”

I skuggan av pandemin tvingas allt fler människor leva hungriga, utan mat för dagen. Utvecklingen kan stoppas, med hjälp av världens småbrukare, skriver Malin Flemström, vd för The Hunger Project Sverige.

Okraodlarna Joyce, Franklin och Victoria, visar delar av skörden i Mem Chemfre, i östra Ghana 2020. Idag uppmärksammas World Hunger Day av organisationen The Hunger Project.

OPINION – DEBATT

”AP-fonderna måste sälja sina innehav i fossila bolag”

Flera AP-fonder må ha minskat sina innehav i de värsta klimatbovarna, men har fortfarande betydande innehav i världens största fossilbolag. Så kan det inte fortgå. Regeringen måste se till så att AP-fonderna lever upp till Parisavtalet, skriver 13 organisationer från civila samhället.

"Det är hög tid att alla AP-fonder nu säljer sina innehav i bolag som utvinner och producerar fossila bränslen", skriver debattörerna.

OPINION – DEBATT

”SSU och Palmecentret har en Israelfientlig hållning”

Det finns inom SSU och Olof Palmes internationella center en Israelfientlig hållning, skriver Kristofer Åberg, ordförande för Socialdemokratiska Israelvänner, i en replik på en debattartikel av socialdemokratiska företrädare om våldet i Gaza.

Kristofer Åberg är ordförande Socialdemokratiska Israelvänner och ifrågasätter sina partivänners hållning till Israel, som man han menar är fientlig.

OPINION – DEBATT

"Nytt globalt utbildningsramverk riskerar cementera ojämlikhet"

Idag lanserar FN ett nytt globalt ramverk för utbildning för hållbar utveckling. Forskare vid Göteborgs universitet välkomnar initiativet, men ser risker för att ojämlikhet cementeras och att hållbarhetsarbetet kraftigt begränsas.

Beniamin Knutsson, Jonas Lindberg, Sofie Hellberg och Linus Bylund, forskare vid Göteborgs universitet

OPINION – DEBATT

"Alla svenska partier måste ta ansvar för att få slut på Israels ockupation av Palestina”

Sverige måste trycka på för att fler stater erkänner Palestina, och EU bör granska associationsavtalet med Israel för eventuella avtalsbrott. Det föreslår bland andra den socialdemokratiska Europaparlamentarikern Evin Incir för att på slut på våldet i Palestina.

Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes internationella center; Evin Incir, Europaparlamentariker (S), och Tajma Sisic, internationell ledare i SSU vill se ett kraftfullare svenskt agerande för att stoppa våldet i Palestina.

OPINION – LEDARE

”Skjuter ni en demonstrant till är det slut”

Det räcker inte med fina strategier och fördömande ord. När polisen jagar demonstranter på Colombias gator måste Sverige agera med samma tyngd som man en gång kunde i Centralamerika, skriver OmVärldens chefredaktör Erik Halkjaer.

När polisen och väpnade civila ostraffat skjuter på obeväpnade urfolksväktare får det vara nog, tycker OmVärldens chefredaktör Erik Halkjaer. 

OPINION – DEBATT

”Sveriges Latinamerikastrategi missar målet”

Regeringens nya regionala strategi för samarbete i Latinamerika missar målet. Den saknar beskrivningar av hur Sverige kan bidra till förändring, som till exempel i superkrisens Centralamerika, skriver företrädarna för fem svenska biståndsorganisationer.

Demokratisk tillbakagång, utbrett våld, klimatförändringar och ojämlik gör att människor flyr Centralamerika, via Mexiko till USA, men Sverige har möjlighet att mildra orsakerna, skriver fem biståndschefer. 

394 träffar