"Detta kan vara tiden att minska skuldbördan", anser Ulrika Modéer, på UNDP

"Detta kan vara tiden att minska skuldbördan", anser Ulrika Modéer, på UNDP

Avsnitt 112: Året som gått med Ulrika Modéer

I årets sista avsnitt av OmVärlden podd sammanfattar chefredaktör Erik Halkjaer året tillsammans med Ulrika Modéer, vid FN:s utvecklingsorgan UNDP. Ett tufft år går mot sitt slut, men även om utsikterna för nästa år tycks dystra finns ljusglimtar.

Publicerad:

PODD

Avsnitt 112: Året som gått med Ulrika Modéer

Podd-spelaren kommer från Libsyn. Inga personliga data sparas vid användning.

FN:s utvecklingsorgan UNDP har nyligen lanserat sitt index för mänsklig utveckling, Human Development Index. Det är 30 årsjubileum för ett index som inte bara mäter världens länders välstånd genom BNP och ekonomisk tillväxt.

Ulrika Modéer var tidigare statssekreterare hos dåvarande ministern för internationellt utvecklingsamarbete, Isabella Lövin. Sedan två år är hon assisterande generalsekreterare i FN och chef för FN:s utvecklingsorgan, UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkan.

När hon sammanfattar årets index konstaterar hon att utvecklingen i världen varit god i många år, men ohållbar.

– Vi utövar ett så hårt tryck på våra planetära gränser att det kommer begränsa möjligheterna till en faktisk utveckling såsom vi sett tidigare. Vi har gjort enorma framsteg i majoriteten av världens länder vad det gäller levnadsstandard, men vi har gjort det på bekostnad av det enda hem vi känner till, vår planet. Nu är det dags att ta den här diskussionen på allvar, säger Ulrika Modéer i OmVärlden podd.

Pandemin har slagit hårt

OmVärldens chefredaktör Erik Halkjaer ringde upp Ulrika Modéer i New York för att titta tillbaka på det år som gått, men också blicka framåt mot nästa år. Utgångspunkten i samtalet är dyster, med en pandemi som slagit hårt mot alla världen länder.

– Vi kommer se en tillbaka gång i mänsklig utveckling. I jämförelse med den globala finanskrisen 2007-2009 då man knappt såg en tillbakagång. Nu är läget väldigt allvarligt. Vi ser att stora dela av världen kommer att förlora stora möjligheter de närmaste åren och kanske till och med decennier, säger Ulrika Modéer.

Det har varit ett år där vi i skuggan av pandemin sett hur kvinnors rättigheter försämrats och våldet mot kvinnor ökat. Hur demokratin försvagats i flera länder och i slutet av året började ett krig i Etiopien.

Ulrika Modéer konstaterar att när nästa år börjar riskerar 265 miljoner människor akut matosäkerhet och ytterligare 100 miljoner människor kommer leva i extrem fattigdom, en fattigdom som också gör sig påmind även i medelinkomstländer. Detta samtidigt som utländska direktinvesteringar och de pengar som migranter skickar hem till anhöriga hemma minskar.

För Ulrika Modéer är lösningen på de många utmaningar mänskligheten står inför nästa år internationellt samarbete, och hållbara investeringar.

– Pandemin visar med sådan tydlighet hur ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling hänger ihop och att vi måste använda de globala målen och agenda 2030 som en tydligare referensram.

Trots att utgångsläget för år 2021 är tufft säger sig Ulrika Modéer se ett större intresse bland både investerare och stater för att satsa just på de globala målen och en mer hållbar utveckling. Hon är övertygad om att detta intresse bara kan bli verklighet kommer omställningen till ett mer hållbart samhälle gå snabbare.

Erik Halkjaer

Mer läsning

EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen

”Vaccinrättvisa är en geopolitisk nödvändighet”

Som Team Europe måste vi infria löftet om att stödja låg- och medelinkomstländer genom att dela med oss av över 250 miljoner doser före årets slut. Så här långt har EU-länderna endast delat med sig av ungefär 50 miljoner doser. Nu är det dags att fullgöra detta åtagande, skriver EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen.

Hana Al-Khamri, journalist och nu författare av en bok om hennes tid på en kvinnoredaktion i Saudiarabien.

”Det råder total könsapartheid i Saudiarabien”

Hana Al-Khamri, är en 34 årig journalist som bor i Sverige och växte upp i Saudiarabien där hon arbetade på en kvinnoredaktion. Om detta och om kampen som kvinnliga saudiska journalister för skriver hon om i boken ”Väluppfostrade kvinnor skriver sällan historia” som släpps den 15 oktober. OmVärlden träffade henne för ett samtal.