Pandemin till trots stannade inte kampen mot klimatförändringarna av, som här i New York, i september. 

Pandemin till trots stannade inte kampen mot klimatförändringarna av, som här i New York, i september. 

Avsnitt 116: Klimatkampen blommar ut

OmVärlden podd får besök av Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna, och Naghmeh Nasiritousi, forskare vid Stockholms universitet, som bland annat pratar om hur pandemier påverkar klimatet och att Sverige inte gör tillräckligt för att uppnå klimatmålen.

PODD

Avsnitt 116: Klimatkampen blommar ut

Podd-spelaren kommer från Libsyn. Inga personliga data sparas vid användning.

Snarare än att coronapandemin överskuggat klimatkrisen, menar Fältbiologernas ordförande, Leo Rudberg, att pandemin snarare är en del av klimatkrisen. I detta avsnitt av OmVärlden podd inleder han med att säga att om vi verkligen inte vill ha fler coronakriser är det dags att börja agera kraftfullt för att lösa både klimatkrisen och den pågående artdöden i världen.

– Forskningen är glasklar, att pandemierna kommer bli vanligare i takt med klimatkrisen. När permafrosten tinar i Sibirien frigörs gamla smittor, i köttindustrin är risken för nya smittor stor och dels för att vi exploaterar, naturen och tränger långt in i Amazans regnskogen når nya virus som människan aldrig kommit i kontakt med, säger han.

Naghmeh Nasiritousi, forskare i statskunskap vid Stockholms universitet, ser år 2020 både som ett krisår ifråga om pandemin och när det gäller klimatet. Klimatförhandlingarna stannade upp och den internationella klimatkonferensen, COP26, sköts upp till i år. Fokus kom att hamna på annat.

– Positivt är att många medier i Sverige fortsatt bevaka klimatet, eller till och med utökat den, men gemene man har nog inte gjort kopplingen mellan pandemin och klimatkrisen, säger Naghmeh Nasiritousi.

Det är tydligt att makthavare världen över vidtagit åtgärder och resriktioner, med invånarnas godkännande, för att försöka lindra konsekvenserna av pandemin och stoppa smittspridning. Däremot har lite gjorts för att förebygga framtida pandemier, framgår av podden.

I samtal med OmVärlens reporter Moa Kärnstrand träder en berättelse om hur världen kan mobilisera om den vill fram, när krisen kommer, vilket pandemin visar, men samtidigt har kampen mot klimatförändringarna avstannat. Det som nu krävs när vaccineringen kommer igång är en folklig mobilisering för klimatet.

– Fler har fått upp ögonen för våra samhällens sårbarhet, säger Leo Rudberg.

Under pandemiåret minskade utsläppen med sju procent, framför allt för att transporterna minskat. Det är en besparing som skulle behöva göras varje år de kommande åren om klimatmålen ska uppnås.

– Viktiga internationella beslut har skjutits till detta år, men flera utfästelser har gjorts av Kina, Japan och Sydkorea, och USA vill ta tillbaka ledarröjan, säger Naghmeh Nasiritousi.

Hon menar att det finns ett stort implementationsgap, att det är lätt att lova något som ska uppnås om 30 år, men det viktiga är att komma igång nu.

– Det är viktigt att civilsamhället ligger på.

I podden får också Sverige kritik för att inte agera tillräckligt för att uppnå sina egna klimatmål, och föregå med gott exempel i arbetet. Det är en utmaning att politiker först och främst agerar genemot sina egna medborgare, men egentligen har ansvar för invånare i andra länder också, ur ett klimatperspektiv.

Hoppet står till att allt fler ändå tycks få upp ögonen för vilka åtgärder som kan komma att krävas för att bromsa klimatförändringarna. Leo Rudberg och Naghmeh Nasiritousi ser fler som protesterar, engagerar sig och en folkrörelse för klimatet, som är på väg att blomma ut.

Erik Halkjaer