Bara den 30 april registrerade Indien fler än 3 miljoner fall av covid-19 och 3 500 dödsfall. Här förs en kvinna till universitetssjukhuset i Kolkata.

Bara den 30 april registrerade Indien fler än 3 miljoner fall av covid-19 och 3 500 dödsfall. Här förs en kvinna till universitetssjukhuset i Kolkata.

Avsnitt 123: Pandemin förlamar Indien

Var tionde vuxen indier har fått den första dosen vaccin, men i OmVärlden podd tar statsvetaren Sten Widmalm och generalsekreteraren för organisationen Pratham Sverige, Ingrid Eelde Koivisto, upp de många utmaningar som Indien står inför i skuggan av pandemin.

Publicerad:

PODD

Avsnitt 123: Pandemin förlamar Indien

Podd-spelaren kommer från Libsyn. Inga personliga data sparas vid användning.

Sedan januari förra året har Indien registrerat närmare 30 miljoner fall av covid-19 och fler än 370 000 dödsfall. Så sent som i april-maj i år skedde en kraftig ökning av antalet fall, och smittspridningen visar ingen tendens till att avta i ett av världens med folkrika länder.

I detta avsnitt av OmVärlden podd tar Moa Kärnstrand emot Sten Widmalm, statsvetare från Uppsala universitet med stor erfarenhet av att forska om Indien, och Ingrid Eelde Koivisto, generalsekreterare för organisationen Pratham Sverige, som jobbar med utbildning i Indien. Ingrid Eelde Koivisto är också en av OmVärldens fem talanger.

Hon beskriver hur en ung kollega i Indien miste sin mamma i covid-19, varpå hans syster blev svårt sjuk i sjukdomen. Han tog henne med i sin bil och körde runt i jakt på en sjukhussäng med syrgas, men fann ingen. Till slut kvävdes hon till döds i hans knä. Det råder stor brist på både syrgas och sjukhusplatser i landet.

– Det som sker i Indien är en enorm katastrof. Jag har nästan daglig kontakt med kollegor i Indien som beskriver hur hårt belastad sjukvården är och hur utbredd rädslan och ryktespridningen kring sjukvårdens kapacitet är på landsbygden, säger Ingrid Eelde Koivisto i podden.

Bara inom organisationen Pratham räknar man till att 300–400 anställda, av 6 000, blivit smittade. 

– I jämförelse med landets befolkning ser vi ett lägre antal smittade än i många andra länder, men vi kan inte riktigt lita på den data som kommer ut. Det finns stora mörkertal och i Indien är det främst de sekundära effekterna vi ska hålla ögonen på, säger Sten Widmalm.

Människor dör av lockdowns

En lockdown eller karantän i Indien innebär att stora delar av landets infrastruktur påverkas. En stor mängd människor som jobbar i städerna ska ta sig hem, till sina familjer på landsbygden.

– Det är så omfattande att människor dör även av detta. Det är nästan en omöjlig uppgift att ta sig hem, men det är inget som tas med i beräkningarna. I Indien har vi också en situation där fria medier strypts allt sedan den hindunationalistiska regeringen kom till makten 2014. Det innebär att informationsflödena är opålitliga, vilket förvärrar effekterna av en sån här pandemin kraftigt, säger Sten Widmalm.

Han beskriver också en infrastruktur inom hälosvården som håller en mycket bristfällig standard, på landsbygden i det närmaste en katastrofalt låg nivå. Det råder brist på resurser och det går inte att hålla vaccin lagrade vid rätt temperaturer.

– Det är inte samma demorkatiska Indien idag som för tio år sedan, utan en auktoritär stat, säger Sten Widmalm.

I en hårt auktoritär stat med brist på fria medier är ryktespridningen och rädslan stor. På landsbygden säger människor till Ingrid Eelde Koivistos kollegor att tre-fyra av tio invånare i vissa byar inte vill vaccinera sig, på grund av misstänksamhet. 

Samtidigt är Indien en storproducent av vaccin, framför allt för den globala marknaden, men även för den inhemska. Produktionen sker dock inte alls i den takt som utlovat. 

Producenterna skyller på råvarubrist, men Sten Widmalm påminner även om den ekonomiska osäkerheten. Om man som företagare ska satsa på en produktion vill man vara säker på att få betalt. Det kan man inte vara i Indien, menar han.

Sten Widmalm ställer sig också tveksam till att de slopade patent som Indiens regering kämpar för skulle innebära en förbättring. En kartong med vaccin ska också kunna förvaras, distribueras, och därefter ska alla indier som ska vaccineras registreras. Inget av detta fungerar idag.

Istället för slopade patent, tror Sten Widmalm på större gåvor av vaccin från världens rikare länder, i kombination med överföring av infrastruktur och logistik, som kan förenkla förvaring och distribution för mottagarna av vaccinen.

Mer läsning

Mamma och dotter besöker klinik för HIV i Nairobi, Kenya

EBA-rapport: Normer om sexuell hälsa måste tydliggöras bättre

Stödet är starkt för att flickor ska gå i skolan, men en majoritet accepterar våld i hemmet mot barn. En ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, rekommenderar ökad förståelse för värderingar och normer som främjar och motverkar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, i Afrika söder om Sahara.