Söndag den 11 september är det val i Sverige. I Omvärlden Podd avsnitt 142 träffar vi Concords Peter Sörbom och talar om den stundande valrörelsen.

Söndag den 11 september är det val i Sverige. I Omvärlden Podd avsnitt 142 träffar vi Concords Peter Sörbom och talar om den stundande valrörelsen.

Avsnitt 142: Det svåra biståndsvalet

Ingen valrörelse är den andra lik, men frågan är om inte årets valrörelser är mer olik än många andra. Det är fyra månader kvar till valet och OmVärlden Podd bjöd in Concords policychef Peter Sörbom för att tala om valrörelsen och den rapport plattformen skrivit om riksdagspartiernas utvecklingspolitik.

PODD

Avsnitt 142: Det svåra biståndsvalet

Podd-spelaren kommer från Libsyn. Inga personliga data sparas vid användning.

För ett halvår sedan såg det ut som att det skulle bli en någorlunda normal valrörelse. Pandemin började klinga av och partierna började positionera sig på ungefär de sätt man kunde förvänta sig. Sen ändrades allt. Ryssland attackerade Ukraina i februari, miljontals flyktingar tog sig över gränsen, avräkningar på biståndet infördes och Sverige lämnade in en Natoansökan.

– Läget har förändrats drastiskt. Det återstår att se vad det blir för valrörelse. Men det här är också en möjlighet och ett tillfälle att se Sveriges roll i världen. Hur välden påverkar Sverige och hur Sverige kan göra skillnad, säger Peter Sörbom, Concords policychef som varit med och skrivit rapporten Världen i politiken som nyligen släpptes och handlar om riksdagspartiernas biståndspolitik.

Han säger att den senaste tiden har klimatfrågan fått mindre uppmärksamhet och att fokuset, av naturliga skäl, inte varit så inriktat på utvecklingsfrågor.

– Det är svårt sia vilken plats de globala frågorna kommer att få. 

Vinner inga val på biståndsfrågor

Opinionsundersökningar visar att de hetaste valfrågorna är sjukvård följt av lag och ordning och sen skola och utbildning. Försvaret och energipolitiken ser många väljare också som allt viktigare. Frågor om bistånd och internationell utveckling ligger långt ner, vilket de även gjort i tidigare valrörelser. 

– Riksdagspartierna har historiskt sett att man inte vinner några val på biståndsfrågor. Om jag ska generalisera tycker jag att media många gånger inte heller frågar ut och utmanar partierna i hur de står i internationella frågor, säger han i OmVärlden Podd. 

Peter Sörbom hade gärna velat se frågor om varför partierna anser att det är viktigt med bistånd? Och vilken koppling partierna ser mellan utrikespolitik och global utveckling, samt hur klimatpolitiken ska realiseras. 

– Jag tror att även att många väljare inte ser så stora skillnader mellan partierna jämfört med inrikesfrågor. Det är lite ett av skälen som vi har tagit fram vår kartläggning. För det finns skillnader mellan partierna. 

Peter Sörbom säger att organisationerna även kan ha misslyckats med att mobilisera det engagemang som finns.

– Där får vi vara lite självkritiska. 

Agenda 2030 är utgångspunkten

Riksdagspartiernas politik utgår till stor del från FN:s Agenda 2030. Efter att ha granskat partiprogram och uttalanden så är Concords slutsats att partierna gärna talar om FN:s 17 globala mål men de är sämre på att utveckla en konkret politik för att nå målen. Den stora skiljelinjen inför valet är, enligt Concord, mellan de partier som vill prioritera utvecklingssamarbete och en utvecklingspolitik de som vill dra ned på biståndet (15:00-)

– Sverigedemokraterna och Moderaterna vill minska biståndet i olika utsträckning, säger han.

Peter Sörbom säger att biståndet kan bli en valfråga eftersom det finns sprickor i båda blocken. Inom det borgerliga blocket vill Sverigedemokraterna och Moderaterna minska biståndsramen, vilket Liberalerna och Kristdemokraterna är motståndare till.

I det andra blocket finns en annan spricka efter den Socialdemokratiska regeringens beslut att göra kraftiga avräkningar av biståndet och använda pengarna till att finansiera mottagningen av ukrainska flyktingar. 

– Där har vi Centerpartiet och Vänsterpartiet som har kritiserat avräkningarna.

Utöver det finns Miljöpartiet som vill höja biståndsramen. 

Trots att positionerna skiljer sig så har det inte blivit någon större offentlig debatt om detta. 

– Men oklarheter inför regeringsbildningar vore intressant. Vi får hoppas att media lyfter det, för här finns en intressant fråga som vi tycker med fördel kan kopplas till Sverige roll i världen, säger Peter Sörbom i OmVärlden Podd.

Mer läsning