David Grossman, Linda Nyström, Moa Kärnstrand och Erik Larsson talar om trenderna 2023 i OmVärlden Podd, avsnitt 154.

David Grossman, Linda Nyström, Moa Kärnstrand och Erik Larsson talar om trenderna 2023 i OmVärlden Podd, avsnitt 154.

Avsnitt 154: Året då kriserna ska hanteras

Detta år kommer till stor del att handla om att hantera alla kriser som inträffade 2022, konstaterar OmVärldens redaktion i OmVärlden Podd avsnitt 154.

PODD

Avsnitt 154: Krishanteringens år är här

Podd-spelaren kommer från Libsyn. Inga personliga data sparas vid användning.

I OmVärlden Podd avsnitt 154 talar OmVärldens Erik Larsson, David Grossman, Linda Nyström och Moa Kärnstrand om vad vi kan vänta oss av 2023. Rysslands attack på Ukraina, svältkatastrofer, inflation var några omvälvande händelser förra året. I Sverige blev det också turbulent inom biståndet. Först i och med de stora avräkningarna som den Socialdemokratiska regeringen gjorde. Därefter den nya regeringens omläggning av biståndspolitiken.

– Vi kommer troligen att minnas år 2022 på samma sätt som vi minns 1989, året då Berlinmuren föll, eller 1969 då vi landade på månen. Det finns ett före och ett efter. Man vet aldrig något om framtiden men 2023 kommer att handla om att hantera saker som hände 2022, säger OmVärldens chefredaktör Erik Larsson i podden.

Extrem hungersituation

OmVärldens reporter David Grossman har det senaste året skrivit flera artiklar om matkriser och humanitära katastrofer.

– Samtidigt som kriget i Ukraina inleddes förra året var det torka i Östafrika. Dessutom drogs vi med effekterna av pandemin och många biståndsorganisationer kom inte fram med sitt stöd. Allt det här har sammantaget lett till en extrem situation med hunger och svältkatastrofer. Det här kommer vi att se fortsättningen av 2023, säger David Grossman.

Nyligen kom International Rescue Committee med en sammanställning av vilka länder som är värst drabbade av humanitära kriser. Högst upp på den listan ligger Somalia, följt av Etiopien och Afghanistan.

– 2023 räknar de med att 340 miljoner människor kommer att vara i behov av hjälp, säger han i podden.

Ett steg bakåt i abortfrågan?

Den senaste året har OmVärlden publicerat flera artiklar om aborträtten och förändrade lagstiftningar kring frågor som rör sexuella rättigheter. Högsta Domstolen i USA rev upp tolkningen av ett gammalt domslut, Roe vs Wade.

– Det har gått ett sus genom världen då man trott att detta även kan påverka andra länder. Men aborträtten var redan i gungning innan dess, säger Linda Nyström som skrivit flera artiklar om sexuella rättigheter.

Någon entydig bild går inte att ge. I USA och Polen så hårdnar synen på abort medan länder som Mexiko, Benin och Indien fått en liberalare abortlagstiftning det senaste året.

– Det är oklart vad som kommer att hända framöver. Det kan vara så att det går bakåt, det finns starka konservativa krafter nu. Men jag intervjuade en kvinna som jobbade för Plan International och hon beskrev det som att de alltid har kämpat mot dessa krafter men ofta tagit flera steg framåt, men nu tas det ett steg tillbaka, säger Linda Nyström i podden.

I Sverige har det senaste året också lett till stora förändringar. Under våren blev det en het debatt om avräkningar och efter riksdagsvalet tillträdde den nya regeringen som vill satsa mer av biståndet på Ukraina, men även tog bort enprocentsmålet.

Ökad spänning i Kina

Att Kina nu öppnar igen efter nedstängningen på grund av covid-19-pandemin kan också få stora konsekvenser. Kina är världens näst största ekonomi, efter USA, och vad som händer där får en stor effekt. Men landet öppnade efter folkliga protester. Reportern Moa Kärnstrand som skriver mycket om Kina säger att det under 2023 är intressant att hålla koll på de folkliga protesterna mot nedstängningarna kommer att fortsätta. Att tillväxten i Kina dessutom är lägre än på länge har fått landet att ändra sin syn på tillväxt.

– Det som är nytt är att Kina har introducerat begreppet ”högkvalitativ tillväxt” som inte bara handlar om siffran på tillväxten utan att de medel som finns ska fördelas mer rättvist, säger Moa Kärnstrand.

Ekonomin lär bli ett samtalsämne för många detta år. För ett halvår sedan var Världsbankens prognos att den globala tillväxten skulle hamna på 3 procent 2023. Men nyligen uppdaterade de sin prognos och deras senaste bedömning är att den globala tillväxten i år endast blir 1,7 procent. Det innebär att andelen fattiga i världen kan öka. Samtidigt som det finns problem i den globala ekonomin så ser det fortsatt mörkt ut för den demokratiska utvecklingen i världen.

– Jag hoppas att demokratins tillbakagång är något vi också kommer att prata om det här året. Det är en utveckling som är obehaglig och lätt att missa, säger Moa Kärnstrand i OmVärlden Podd.

En annan fråga som lyfts i poddavsnittet är att Indien detta år kommer att gå om Kina som världens folkrikaste land. Indien tog nyligen över Storbritanniens plats som världens femte största ekonomi och landet kräver nu en större plats i internationella sammanhang.

Mer läsning