Biståndspolitik

NYHET

Flera organisationer tvekar om Twitter

De sociala medieplattformarna blir ett allt större dilemma för civilsamhället. Flera organisationer funderar över om det är värt att vara kvar på exempelvis Twitter.

Allt mer hat sprids på Twitter efter att Elon Musk tog över företaget. Nu överväger flera att lämna plattformen.

INTERVJU

”Som vit medelålders man bidrar jag inte till mångfald”

Det har varit interna bråk och stökigt på Diakonia. För snart ett år sedan avgick den förra generalsekreteraren. Nu föreslås att Mattias Brunander, som i dag är biträdande generalsekreterare, ska ta över posten. 

Mattias Brunander föreslås blir generalsekreterare för Diakonia.

OPINION – DEBATT

”Svenskt bistånd bör främja en multiplex världsordning”

Den nya biståndspolitiken bör främja en pluralistisk världsordning. Alternativet riskerar att göra vårt bistånd till ett geopolitiskt instrument snarare än att effektiv bidra till lösningar på globala problem, skriver Fredrik Söderbaum, professor i freds- och utvecklingsforskning.

Fredrik Söderbaum

NYHET

Forskare: FN är bättre än sitt rykte

Regeringen minskar kärnstöden till globala organisationer som FN, WHO och IMF. Samtidigt vill en svensk forskargrupp att Sverige ska öka sitt bistånd till internationella organisationer.

FN:s högkvarter i New York. Enligt den svenska forskargruppen så är de internationella organisationerna ofta bättre än sitt rykte på att löse de uppgifter de tar sig an.

NYHET

Inga pengar återförs till biståndsbudgeten

Biståndet får inte tillbaka 1,3 miljarder kronor som skulle använts till flyktingmottagande och Ukraina får ett bidrag på 1,1 miljarder. Det står klart efter att vårbudgeten presenterats.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) lämnade vårpropositionen 2023 till riksdagen den 17 april.

NYHET

SAK fick nytt Afghanistan-avtal med Sida

Ett nytt treårigt avtal, på 600 miljoner kronor, har tecknats mellan Sida och Svenska Afghanistankommittén (SAK). Samtidigt minskar det totala svenska utvecklingsbiståndet till krisdrabbade Afghanistan. 

Undervisning i en av Svenska Afghanistankommittén skolor, denna ligger i byn Khosk i provinsen Ghazni. Nu har organisationen tecknat ett treårigt avtal med Sida.

OPINION – DEBATT

1,3 miljarder för mycket har dragits från svenskt bistånd – ska regeringen betala tillbaka det?

Under 2023 har regeringen tagit 1 261 miljoner för mycket från biståndet för att täcka asylkostnader i Sverige. Det visar Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens februariprognoser. Detta bör åtgärdas redan i vårbudgeten, skriver Magnus Walan, senior policyrådgivare på Diakonia. 

Magnus Walan, senior policyrådgivare på Diakonia.

NYHET

Så påverkas biståndet av regeringens budget

En majoritet uppger att regeringens biståndsbudget endast leder till måttliga neddragningar eller inga förändringar alls. Samtidigt uppger nio organisationer att de tvingas göra stora eller mycket stora förändringar, visar OmVärldens enkät.  

Johan Forssell (M) är både bistånds- och utrikeshandelsminister och har betonat att handeln ska få en viktigare roll inom biståndet.

OPINION – DEBATT

”Barnens rättigheter måste tillgodoses i Ukraina”

När svenskt bistånd till Ukraina intensifieras har Sida och ansvarig minister Johan Forssell möjlighet att förbättra situationen för Ukrainas barn. Satsa på psykosocialt stöd och bidra till avvecklingen av den skadliga institutionsvården, skriver SOS Barnbyar och War Child Sverige. 

SOS Barnbyars generalsekreterare Anna Ernestam och Peter Brune, generalsekreterare War Child, skriver att regeringen måste skala upp stödet till barnen i Ukraina.

41 träffar