Klimat

Artiklar som rör klimat och hållbarhet.

OPINION – DEBATT

"Alla barn ska få uppleva sin femårsdag"

Varje dag dör fler barn av diarré än av krig och våld. Och precis som i krig dör dessa barn helt i onödan.

Malin Flemström, vd The Hunger Project Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid.

NYHET

Amazonas på randen till kollaps

Satellitmätningar har visat att Amazonas närmar sig kollaps – ett stadie utan återvändo där hela planetens klimat kommer att påverkas. Svenska pengar ska nu hjälpa civilsamhället i Bolivia att försöka sätta stopp för detta.

Amazonas skogar binder stora mängder koldioxid vilket påverkar hela planetens klimat.

INTERVJU

Anabela Lemos prisas för sin kamp för miljön

Hennes vardag i Moçambique kantas av hot, mutförsök och klimatkamp. OmVärlden träffade Anabela Lemos, årets Per Angerpristagare, som är van att leva under ständig övervakning.

Anabela Lemos tilldelades Per Angerpriset 2022.

NYHET

Kraftiga reaktioner efter regeringsutspel om bistånd

Regeringen överväger att ta flera miljarder från biståndsbudgeten för att finansiera mottagandet av ukrainska flyktingar. Det har fått biståndsorganisationer att reagera kraftigt. En sån här nedskärning skulle vara en katastrof för miljoner människor, varnar en biståndschef.

Migrationsminister Anders Ygemans utspel den 18 mars, om att flyktingmottagande till stor del kan komma att finansieras från biståndsbudgeten, har fått flera organisationer att reagera.

NYHET

EU:s klimattullar ett steg närmare verklighet

Förslaget om importtullar på klimatförstörande varor har godkänts av EU:s finansministrar. Tullarna är en viktig – men inte helt okontroversiell – del av EU:s paket för att nå klimatmålen.

EU är på väg att införa tullar på varor som påverkar klimatet mycket, men förslaget är kontroversiellt.

NYHET

Fler lagar behövs för att nå hållbarhetsmålen

Det behövs ny och tuffare lagstiftning om vi ska ha chans att nå FN:s hållbarhetsmål, visar forskare i en ny bok. I dag kan lagar som är tänkta att bidra till målen till och med riskera att vara kontraproduktiva, hävdar forskarna.

Mais Qandeel och Eleonor Kristoffersson anser att lagstiftningen måste ändras om vi ska ha en chans att nå målen i Agenda 2030.

NYHET

Tretton miljoner riskerar svält på Afrikas horn

Svår torka, förstörda skördar och döende boskap har lett till en hungerkris på Afrikas horn. FN varnar för att miljontals människor kan behöva akut stöd.

NYHET

Osäkerheten ökar – sex av sju i världen känner sig otrygga

För första gången sedan mätningarna av mänsklig utveckling började har dessa sjunkit på ett sätt som saknar motstycke. Dessutom känner sig sex av sju människor oroliga för sin säkerhet.

En säkerhetsvakt övervakar emn offentlig plats. Allt fler i världen känner sig osäkra, visar en rapport från UNDP.

OPINION – DEBATT

”Moderaternas politik gynnar gasen från Putin”

Moderaterna kallar sig grön höger, men när de uttalar sig i klimatfrågor blir det tydligt att det bara är tomma ord.

Centerpartiets Rickard Nordin och Emma Wiesner är kritiska till Moderaternas inställning till naturgas.

36 träffar